Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Danas je Svetski dan civilne zaštite

Obeležavanje 1. marta, Svetskog dana civilne zaštite, ustanovljeno je 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite (ICDO) sa ciljem da se skrene pažnja široj javnosti na vitalni značaj civilne zaštite i razvijanja svesti o značaju pripremljenosti za preventivne i samozaštitne mere i postupke u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća i opasnosti.

Prema međunarodnim standardima, civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu.

U ime naše države, Sektor za VS MUP-a Srbije je nosilac izrade nacionalne procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja u okviru kojeg se planiraju, organizuju i realizuju sve mere i zadaci civilne zaštite kao što su: evakuacija, sklanjanje, zbrinjavanje, prva i medicinska pomoć, RHB zaštita, zaštita od požara, spasavanje od poplava, asanacija i poslovi uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U Moravičkom okrugu civilna zaštita ponovo dobija na značaju, intenzivno se radi na njenom jačanju, predstavlja celovit sistem i najširi oblik organizovanja, pripremanja i učešća stanovništva u humanitarnim aktivnostima i zadacima zaštite i spasavanja.

Usled čestih pojava vanrednih situacija prepoznajemo značaj i ulogu civilne zaštite za uspostavljanje pravovremenog i efikasanog odgovora na sve izazove i opasnosti koje imaju stanovnici Čačka, Milanovca, Ivanjice i Lučana.

Proteklih godina Moravički okrug posebno su zadesile poplave, a imali smo i veliki broj požara. Zahvaljujući angažovanju države i lokalnih samouprava dosta je uloženo sredstava i urađeno na prevenciji kako bi se ovi rizici značajno smanjili i, pre svega, spasili ljudski životi i materijalna dobra.

U Moravičkom okrugu formirane su, popunjene, opremljene i obučene i specijalizovane jedinice civilne zaštite kojima rukovodi Okružni štab, a civilna zaštita se organizuje i na nivou jedinica lokalnih samouprava. U toku je proces formiranja jedinica civilne zaštite opšte namene, popuna, opremanje, obuka i postavljanje poverenika po naseljenim mestima u Gradu Čačku i opštinama Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica.

Pred celokupnim sistemom zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, posebno u Moravičkom okrugu, stoje novi izazovi, rizici i pretnje koje donose vanredne situacije kojima treba na adekvatan način odgovoriti u budućnosti. To zahteva reformu postojećih i formiranje novih operativnijih struktura civine zaštite i još veću našu i posvećenost svih subjekata zaštite i spasavanja na ovim poslovima, jasnu zakonsku regulativu, precizne nadležnosti, obaveze i odgovornosti koje će se strogo poštovati a nesavesni i neodgovorni sankcionisati.

Želim posebno da istaknem da smo na unapređenju sistema civilne zaštite u Moravičkom okrugu poslednjih nekoliko godina vidno napredovali. Iako još uvek nedovoljna, daleko je veća tehnička opremljenost i obučenost specijalizovanih jedinica civilne zaštite, Čačak je danas priznat i u republičkim razmerama, Gornji Milanovac ga prati u stopu, Lučani beleže značajne aktivnosti a i Ivanjica je krenula sa „mrtve tačke“.

Povodom 1. marta – Svetskog dana civilne zaštite, za uspešno izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja, savesno, odgovorno i profesionalno vršenje poslova civilne zaštite na nivou Moravičkog okruga, posebno pohvaljujem:

  • Vatrogasnospasilački bataljon Odlenja za vanredne situacije MUP-a Srbije Policijske uprave u Čačku, i
  • Jedinicu civilne zaštite opšte namene Gradskog štaba Čačka.

Svim pripadnicima Civilne zaštite čestitam 1. mart – Svetski dan civilne zaštite.

Slobodan Jolović, komandant okružnog štaba

https://infosvetionik.rs/2019/03/01/danas-je-svetski-dan-civilne-zastite/

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!