ВестиИнформације

Дани акредитације у Дому здравља Ваљево

„Dani akreditacije“ u Domu zdravlja Valjevo trajaće od 10. do 12. aprila, kada će ustanovu posetiti tročlani tim spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Ocenjivači će razgovarati sa članovima timova za samoocenjivanje, pregledati dokumentaciju o ispunjavanju predviđenih standarda i obići službe Doma zdravlja. U okviru fokus grupa razgovaraće sa pacijentima, zaposlenima i partnerima iz lokalne zajednice. Rok za izveštaj i konačnu ocenu Agencije za akreditaciju je 45 dana od završenog spoljašnjeg ocenjivanja, mada će prve utiske saopštiti već 12. aprila. Akreditacija je izuzetno značajna jer predstavlja zvaničnu potvrdu kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu utvrđenih standarda.

Na dokumentovanju standarda i samoocenjivanju prethodnih meseci intenzivno je radilo devet timova Doma zdravlja, sastavljenih od lekara, medicinskih sestara i tehničara i nemedicinskog osoblja: zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dece, zdravstvena zaštita odraslog stanovništva, polivalentna patronaža, upravljanje informacijama, životna sredina, standardi rukovođenja, standardi upravljanja i ljudski resursi. Timovi su imali podršku od velikog broja kolega u pripremi dokumentacije. Taj deo procesa najduže traje i najbitniji je jer služi za sagledavanje stanja i postavljanje ciljeva, a sve zbog poboljšanja organizacije i kvaliteta rada, što u krajnjem dovodi do boljih zdravstvenih usluga za pacijente. Cilj Doma zdravlja Valjevo nije samo sticanje akreditacije, već da kroz ceo proces podigne nivo usluga i komunikacije sa pacijentima.

 

Uspon
Back to top button