ВестиКултура

Два доктората о делу Радована Белог Марковића за два дана

Већ је познато да књижевност Радована Белог Марковића привлачи велику пажњу академске јавности, тако да је последњих година одбрањено више доктората, магистарских, мастер и дипломских радова из књижевности и лингвистике на различитим факултетима, првенствено на филолошким. Међутим, куриозитет је да је недавно Слађана Илић, уредник у Заводу за уџбенике, за два дана одбранила докторате о делу Белог Марковића на два факултета.

На Факултету политичких наука Београдског универзитета одбранила је тезу „Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића“, да би следећег дана на Филозофском факултету у Новом Саду одбранила дисертацију под називом „Типови фантастике у делима Радована Белог Марковића“. Др Слађана Илић се дуже од деценије бави проучавањем прозног опуса Радована Белог Марковића и била је учесник неколико научних скупова посвећених значају његове књижевности.

Од књиге професора Витомира Вулетића до данас о делима Белог Марковића објављено је пет стручних монографија, а књига проф. др Радивоја Микића ускоро ће доживети треће допуњено издање. Објављено је и више зборника, од којих је последњи са научног скупа у Српској књижевној задрузи.

Uspon
Back to top button