Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

EU pomaže žrtvama poplava u Srbiji

Kao odgovor na poplave koje su pogodile Srbiju ranije ovog meseca, Evropska komisija je obezbedila 90.000 evra humanitarne pomoći kako bi pomogla najugroženijim građanima.

Sredstva su namenjena kao podrška Crvenom krstu Srbije pri isporuci neophodne pomoći, uključujući ispravnu vodu za piće, hranu, higijenske i proizvode za domaćinstvo te psihosocijalnu podršku. Pomoć će biti obezbeđena i u vidu obnove oštećenih kuća i pomoći u gotovini.

EU-za-Srbiju

EU-za-SrbijuHumanitarna pomoć će biti obezbeđena za 7.650 ljudi u 13 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a prvenstveno će biti namenjena najugroženijima, poput starijih, domaćinstvima koje vode žene i drugim grupama u riziku.

Ova sredstva su deo doprinosa EU Fondu za hitnu pomoć (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Srbija je 3. juna usled obilnih padavina bila pogođena poplavama i bujicama. Prema navodima, poplave su ugrozile ukupno 11.650 ljudi u 20 gradova i opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Uništeno je nekoliko hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta, a 20 opština je proglasilo vanredno stanje. Poplave su oštetile domaćinstva i osnovnu infrastrukturu, pri čemu je veliki broj građana evakuisan. Usled kolapsa sistema za vodosnabdevanje, mnogim ljudima je potrebna pijaća voda, dok potrebe drugih uključuju hranu, higijenske i proizvode za domaćinstvo te pomoć za obnovu kuća i obnavljanje izvora prihoda.

Evropska unija i njene države članice vodeći su svetski donatori humanitarne pomoći. Humanitarna pomoć je odraz evropske solidarnosti sa ljudima u nevolji širom sveta, sa ciljem spasavanja života, sprečavanja i smanjenja ljudske patnje, te očuvanja integriteta i ljudskog dostojanstva ljudi pogođenih prirodnim i katastrofama uzrokovanim ljudskom nepažnjom.

Evropska komisija putem Odeljenja za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (ECHO) pomaže milionima žrtava sukoba i katastrofa. Sa sedištem u Briselu i globalnom mrežom kancelarija na terenu, EU pruža pomoć najugroženijima na osnovu njihovih humanitarnih potreba.

eu-sr

eu-srEvropska unija je sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca potpisala sporazum o delegiranju vredan tri miliona evra kako bi podržala Fond za hitnu pomoć. Sredstva iz ovog Fonda su uglavnom usmerena na katastrofe manjeg obima, odnosno na one koje ne naiđu na veći odziv međunarodne zajednice.

Fond za hitnu pomoć je uspostavljen 1985. a podršku dobija zahvaljujući doprinosima donatora. Nacionalni ogranci Crvenog krsta i Crvenog polumeseca mogu zatražiti finansijsku pomoć Fonda svaki put kada se dogodi katastrofa. Kada su u pitanju katastrofe manjeg obima, Međunarodna federacija izdvaja sredstva iz Fonda, koja zatim dopunjuju donatori. Sporazum o delegiranju između Međunarodne federacije i ECHO-a omogućuje ECHO-u da kasnije vrati sredstva Fondu za dogovorene operacije (u skladu sa njegovim humanitarnim mandatom) u vrednosti do tri miliona evra.

https://infosvetionik.rs/2019/06/27/eu-pomaze-zrtvama-poplava-u-srbiji/

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!