Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Informacija o početku radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Bair

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Bair počinju u sredu 24. jula 2019. godine i planirano je da traju 100 kalendarskih dana. Radovi će se sukcesivno izvoditi po ulicama i prvo će početi u ulici Alekse Šantića, a zatim u ulicama Šumadijska, Pop Andrije i tako redom. Građani u naselju će biti pravovremeno obaveštavani o datumu početka i dužini trajanja radova u pojedinim ulicama, kao i o izmenama režima saobraćaja u pojedinim ulicama.

Putem javne nabavke izabran je izvođač radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Bair. Najpovoljniju ponudu je dostavio konzorcijum izvođača koji predvodi GP „Kompresor Ing“ d.o.o. iz Valjeva zajedno sa Sloboda građevinar 1947 doo iz Obrenovca, Bauwesen doo iz Lazarevca, Aleksandar Mihailović SZR Geometar iz Valjeva, PD Autotransport doo iz Valjeva i Preduzeće za proizvodnju, transport i usluge Stobex d.o.o. iz Loznice.
Nazdor je poveren preduzeću Master Projekt d.o.o. iz Valjeva.

O PROJEKTU „ŽIVETI ZAJEDNO – IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE U ROMSKOM NASELJU BAIR“

U toku je realizacija projekta „Živeti zajedno – Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Bair u Valjevu“. Projekat podrazumeva izgradnju 893 metra nove kanalizacione mreže u gradskom naselju Bair, koje beleži ubrzani rast i poboljšaće uslove života stanovnika tog naselja, kao i brojnih lokalnih preduzeća koja posluju u centralnom delu Valjeva. Otpadne vode će se preusmeriti u postrojenje za prečišćavanje vode u Valjevu, dok će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine kroz smanjenje ispuštanja štetnih materija u zemljište i podzemne vode.

Putem javne nabavke izabran je izvođač radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Bair. Najpovoljniju ponudu je dostavio konzorcijum izvođača koji predvodi GP „Kompresor Ing“ d.o.o. iz Valjeva zajedno sa Sloboda građevinar 1947 doo iz Obrenovca, Bauwesen doo iz Lazarevca, Aleksandar Mihailović SZR Geometar iz Valjeva, PD Autotransport doo iz Valjeva i Preduzeće za proizvodnju, transport i usluge Stobex doo iz Loznice. Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Bair počinju u sredu 24. jula 2019. godine i planirano je da traju 100 kalendarskih dana. Radovi će se sukcesivno izvoditi po ulicama i prvo će početi u ulici Alekse Šantića, a zatim u ulicama Šumadijska, Pop Andrije i tako redom. Građani u naselju će biti pravovremeno obaveštavani o datumu početka i dužini trajanja radova u pojedinim ulicama, kao i o izmenama režima saobraćaja u pojedinim ulicama.

Podrškom realizaciji ovog projekta javne infrastrukture, Evropska unija direktno doprinosi boljem životu stanovništva grada Valjeva, kroz unapređenje kvaliteta i dostupnosti komunalnih, zdravstvenih i socijalnih usluga, kao i boljim uslovima za obrazovanje i odrastanje dece i mladih. Posebno se doprinosi unapređenju uslova i života Romske populacije, koja u ovom naselju u Valjevu čini većinu. Na taj način grad Valjevo pokazuje posebnu odgovornost i brigu za sve stanovnike našeg grada, a naročitu pažnju poklanja kvalitetu života Roma i Romkinja.

Tokom sprovođenja projekta posebna pažnja će biti usmerena na poštovanje principa dobrog upravljanja, što će Gradskoj upravi Valjevo omogućiti da bude efikasnija i transparentnija u svakodnevnom radu.
Pored aktivnosti koje se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, projektom su predviđene i aktivnosti koje se odnose na promociju, kao i na primenu principa dobrog upravljanja kroz veću participativnost građana u procesu odlučivanja, nediskriminaciju, jednakost, kao i unapređenje lokalnih odluka, procedura i propisa iz ove oblasti.
Projekat se realizuje u okviru Programa podrške Evropske unije razvoju opština – EU PRO, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. Nosilac projekta je Grad Valjevo, a partner na projektu je JKP Vodovod Valjevo. Ukupna vrednost projekta iznosi 234.310 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 150.000 evra, a sufinansiranje grada Valjeva iznosi 84.310 evra.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!