Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivreda

Izveštaj o vanrednoj inspekcijskoj kontroli rada farme “Pile Prom Ćirković”

Po zaključku Skupštine grada Valjeva urađen je Izveštaj o vanrednoj inspekcijskoj kontroli rada farme Pile Prom Ćirković. Zajednički inspekcijski nadzor urađen je od strane Inspekcija Kolubarskog okruga /poljoprivredna, veterinarska i inspekcija rada/ u saradnji sa Inspekcijama grada Valjeva /inspekcija za zaštitu životne sredine i komunalna inspekcija/.

Postupajući po zaključku sa sastanka republičkih i opštinskih inspektora, koji je održan 22.05.2019. godine da se hitno reaguje po predstavci građana MZ Gorić, MZ Novo Naselje i MZ Donja Grabovica, a koja se odnosi na rad farme PILE PROM ĆIRKOVIĆ d.o.o. Beograd, Ogranak u  Valjevu, Ul.Boška Stojanovića 63, dana 24.05.2019. godine izvršen je zajednički vanredni inspekcijski nadzor.

Izlaskom na lokaciju konstatovano je da su objekti građeni pre 50 i više godina u vreme   kada nije bila potrebna izrada posebne studije koja bi se odnosila na zaštitu životne sredine. Takođe prilikom inspekcijskog nadzora nisu uočeni veći propusti u radu ove farme, ali da je činjenica se u određenim periodima rada pojavljuju mirisi  koji se šire po okolini i koji utiču na kvalitet života građana u neposrednoj blizini. Ti neprijatni mirisi se javljaju periodično i u ovom trenutku nije moguće pouzdano i precizno utvrditi šta je direktan izvor zagađivanja okoline.

Imajući razumevanje za potrebe građana koji žive u neposrednoj okolini farme i potrebe da taj objekat, koji je izgrađen kao farma i dalje funkcioniše sa tom namenom, inspekcija je naložila određene hitne mere koje se moraju preduzeti da bi se uklonili neprijatni mirisi, a kao dugoročno rešenje ovog problema naložena je vlasniku PILE PROM ĆIRKOVIĆ d.o.o. Beograd izrada Studije zatečenog stanja na životnu sredinu. Proverom u nadležnom odeljenju utvrđeno je da je u toku   postupak  za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Farma živine i tov brojlera, izveden na kat.parc.br. 11912 KO Valjevo. Pozivaju se građani ovog dela grada, koji su i najugroženiji, da uzmu aktivno učešće u postupku i da svojim primedbama i sugestijama doprinesu da ova studija bude što kvalitetnija. Ovom studijom će biti jasno definisane mere koje moraju biti ispoštivane i biće predmet inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine.

Ostali nedostaci biće predmet kontrole veterinarske, poljoprivredne, tržišne  inspekcije i ostalih inspekcija u okviru njihovih nadležnosti.

U narednom periodu komunalna inspekcija će izvršiti kontrolu pražnjenja septičke jame kao i kontrolu naložene mere košenja celokupne površine koja ima je naložena prilikom poslednjeg inspekcijskog nadzora.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!