Вести

Кампања Дома здравља „Депресија–хајде да разговарамо”

U Edukativnom centru Doma zdravlja Valjevo proglašeni su i nagrađeni najbolji likovni i strip radovi učenika u okviru kampanje „Depresija – hajde da razgovaramo“. U pitanju su đaci sedmog razreda gradskih škola, koji su pre toga bili učesnici radionica posvećenih depresiji. Dom zdravlja Valjevo je sa partnerskim ustanovama organizovao vršnjačku edukaciju sa učenicima sedmog razreda osnovnih škola, radi prevencije depresije među mladima. U timu za rad sa učenicima bili su psiholog i pedijatar Doma zdravlja, načelnica i glavna sestra Psihijatrijske službe Opšte bolnice, patronažne sestre, profesori zdravstvene nege Medicinske škole, predstavnici Zavoda za javno zdravlje i Crvenog krsta. U radionicama su aktivno učestvovali učenici trećeg razreda Medicinske škole, kao podrška i motivacija mlađim drugarima. Podršku su dali menadžment Doma zdravlja i osnivač Grad Valjevo.

U ime organizatora kampanje, glavna sestra Polivalentne patronažne službe Vesna Pavlović rekla je:

– Svetska zdravstvena organizacija je ovogodišnji Svetski dan zdravlja posvetila depresiji, saopštavajući da je depresija među vodećim hroničnim nezaraznim bolestima, a zabrinjavajuće je da sve više oboljevaju adolescenti. Zbog toga je Dom zdravlja dao poseban značaj depresiji kao temi kojom se obeležava Svetski dan zdravlja, tako da smo organizovali vršnjačku edukaciju, sa velikim brojem partnera i saradnika. Radionice su bile vrlo uspešne, deca su bila jako aktivna i u tom radu javila se ideja o izradi stripova, likovnih crteža i poster-prikaza na zadatu temu. Videli smo kako adolescenti kroz vizuelne radove razumeju depresiju, kako je po njihovom mišljenju prepoznaju, kako jedni drugima da pomognu i kome da se obrate kada to ne mogu sopstvenim snagama da prevaziđu. Ovime ne završavamo naše aktivnosti jer prevencija depresije mora biti kontinuirani proces.

Radovi su od juče izloženi u maloj galeriji Centra za kulturu, a planirano je da izložba bude organizovana u toku „Tešnjarskih večeri“, kako bi se široj javnosti ukazalo na depresiju kao sve veći društveni problem.

Uspon
Back to top button