Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Kontrola postupanja sa otpadnim motornim uljem u beogradskim auto-servisima

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim propisima, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula kontrolu privrednih subjekata koji se bave servisiranjem vozila na teritoriji Beograda, u vezi sa postupanjem sa otpadnim motornim uljem koje nastaje obavljanjem ove delatnosti.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da su dva auto-servisa koristila kotao za grejanje na otpadno ulje, zbog čega su protiv odgovornih lica podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudskom organu i sačinjena rešenja o zabrani termičkog tretmana otpada, sa nalogom o predaji otpadnog ulja ovlašćenom licu.

U više auto-servisa konstatovane su nezakonitosti u upravljanju otpadnim motornim uljima u vidu neposedovanja izrađenog Plana upravljanja otpadom i Izveštaja o ispitivanju otpada ili se otpad neadekvatno skladišti i ne predaje ovlašćenom licu za upravljanje otpadom.

Takođe, utvrđeno je da pojedini auto-servisi ne vode evidenciju o otpadu koji nastaje i koji se predaje, niti imaju određeno odgovorno lice za upravljanje otpadom.

Privrednim subjektima kod kojih su uočene i konstatovane nepravilnosti dat je nalog sa rokom za njihovo otklanjanje, a u 10 slučajeva doneta su i rešenja za otklanjanje nezakonitosti.

Za nepostupanje po izdatim nalozima u zakonskim rokovima, podnosiće se prijave nadležnom prekršajnom sudu, gde su za pravna lica zaprećene kazne od 500.000 do 1.000.000 dinara, a za preduzetnike od 250.000 do 500.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!