Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiPrivreda

LICENCA za Obezbeđenje HK Krušika a.d. Valjevo

[hr style=”double”]izvor:krusik.rs foto:krusik.rs[hr style=”double”]

Na zahtev HK Krušik a.d. Valjevo, a nakon usklađivanja Službe obezbeđenja pri Sektoru logistike sa novim Zakonom o privatnom obezbeđenju Ministarstvo unutrašnjih poslova je početkom aprila donelo rešenje o dodeli licence. Licenca je za unutrašnju službu obezbeđenja za obavljanje poslova fizičko tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Licenca je izdata na period od pet godina. HK “Krušik” a.d. Valjevo je prva fabrika u Namenskoj industriji Srbije koja je dobila licencu za samozaštitnu delatnost.

Po rečima Stamenka Svitlice iz HK Krušik a.d. Valjevo dobijanje licence ovog tipa podrazumeva da se ispoštuje vrlo zahtevna i kompleksna procedura kojoj je po nalogu Generalnog direktora gospodina Mladena Petkovića Služba obezbeđenja Krušika pristupila prošle godine u septembru. Vreme koje je neophodno da se izvrši usklađivanje ovako kompleksne službe sa novim Zakonom o privatnom obezbeđenju kao i da se prođu svi neophodni koraci je oko 15 meseci, a Krušik je uspeo da to sve uradi za 7 meseci, na taj način je Služba obezbeđenja zajedno sa svim svojim zaposlenima, a uz veliku podršku menadžmenta korporacije, je pokazala da se ozbiljno pristupilo obezbeđivanju ove vrlo bitne licence, kao i da je služba dobro organizovana, a naročito nakon preduzetih određenih aktivnosti u poslednjih godinu dana.

U okviru prva Službe obezbeđenja postojala je i vatrogasna, malobrojna  jedinica sa najjednostavnijom opremom koja je formirana davne, prve posleratne godine, 1946. Ona se razvijala kako je i preduzeće napredovalo. Spoljašnje obezbeđenje HK Krušika obavljala je vojska u saradnji sa našom jedinicom, sve do 1963. godine. Kasnije su celokupan posao obezbeđenja preuzeli naši radnici. Služba se dugim nizom godina osavremenjavala, opremala i osposobljavala i za najteže zadatke koje je imala, ponajviše prilikom bombardovanja tokom zaštite i spasavanja 1999. godine. Danas služba broji 70 zaposlenih, od toga u obezbeđenju radi 42, dok je u vatrogasnoj jedinici angažovano 28 zaposlenih. Pojedinačne licence je dobilo 32 zaposlena, a do kraja godine i preostalih deset zaposlenih dobiće pojedinačne licence za rad.

Služba obezbeđenja sprovodi mere zaštite imovine i ljudstva u HK Krušik. Zaposleni su raspoređeni u četiri voda, sa po 16 izvršilaca. Većina objekata nad kojima se sprovodi nadzor se nalazi u opasnom krugu korporacije.

Ova služba takođe vrši prevoz povređenih i bolesnih, intervencije kod neovlašćenog prisustva trećih lica, neophodno prisustvo prilikom uništavanja otpadnog materijala, pratnja “B” materije, poslove vezane za varenje, brušenje, sečenje, nalivanje sistema vodom…

Industrijska vatrogasna jedinica, koja organizaciono pripada Službi obezbeđenja pored osnovnih preventivnih i represivnih mera zaštite imovine u fabrici, zaštite od požara i spasavanja lica u vanrednim situacijama obavlja po potrebi i poslove čišćenja snega, pranja ulica i slično na prostoru celog sistema HK Krušika koji pokriva poršinu od preko 150 hektara. Vatrogasna jedinica raspolaže sa pet vatrogasnih vozila i svom pratećom neophodnom opremom.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!