Вести

Međunarodni dan posvećen borbi protiv hronične opstruktivne bolesti pluća(HOBP)

U utorak, 15. novembra, ove godine, u 13  časova, služba Pneumoftiziologije, obeležiće Međunarodni dan posvećen borbi protiv hronične opstruktivne bolesti pluća(HOBP), u ambulanti za spirometriju (prizemlje zgrade grudnog).

Svetski dan hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obeležava se svake godine od strane Globalne inicijative za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (GOLD), a u saradnji sa zdravstvenim radnicima i udruženjima pacijenata sa HOBP širom sveta. Cilj obeležavanja je da se podigne svest o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća i da se poboljša nega obolelih od HOBP širom sveta.

Uspon
Back to top button