ВестиИнформацијеПривреда

Министар за културу и информисање Владан Вукосављевић боравиће данас у Ваљеву

Министар за културу и информисање Владан Вукосављевић боравиће у посети Ваљеву и Модерној галерији, поводом пројекта „Градови у фокусу“.

Министар у разговору са представницима града који су задужени за пројекат  и градоначелником др Слободаном Гвозденовић биће на располагању  за сва нејасна питања и упуства у реализацији пројекта.

У оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ, Министарство културе и информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство), расписује конкурс под називом Градови у фокусу 2019, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабрaне ЈЛС понеће титулу – Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишњe предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације -пројекта.

Општи циљеви Програма:

 1. Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;
 2. oбогаћен културни живот;
 3. подстакнут развој креативности и културне разноликости;
 4. препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви Програма:

 1. Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
 2. ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
 3. обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
 4. очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;
 8. унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
 9. створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.
Prikaži više
Back to top button
Close
Close