ВестиИнформације

Народни посланик Мехо Омеровић гост Града Ваљева

Na poziv gradskog rukovodstva gost Grada Valjeva bio je narodni poslanik Meho Omerović,  predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, koji je razgovarao sa građanima našeg grada o problemima koji se odnose na primenu prava iz ugla poštovanja ljudskih prava.

Sa Mehom Omerovićem razgovarali su  gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović,  Dragana Terzić, članica Gradskog  veća, Mila Grujičić, predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine grada i  Mihailo Milutinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva.

,,Tema današnjeg skupa jeste upravo i ona materija kojom se ovaj Skupštinski odbor  bavi, kao i tretman i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Što se Grada tiče, ja sam to već jednom prilikom istakao, da smo mi kao Gradska uprava u saradnji sa Domom zdravlja dobili značajna sredstva od fondova Evropske unije u visini oko 200.000 evra za inkluziju dece ometene u razvoju sa ruralnih područja i smatramo da treba da nastavimo na taj način da konkurišemo za tako značajne projekte“, rekao je gradonačelnik Gvozdenović.

Ističući važnost kontrolne uloge, koja  je, po njegovom mišljenju,  jedna od najvažnijih uloga Narodnih poslanika, Omerović je ocenio da je Valjevo primer dobre prakse:

,,Valjevo  može da služi kao  primer dobre prakse ostalim opštinama i gradovima u Srbiji  po  broju onih koji jesu osobe sa invaliditetom, a kroz Nacionalnu službu za zapošljavanje i kroz  dobre afirmativne mere nalaze svoje mesto pod suncem kad je u pitanju zapošljavanje.  U današnjem razgovoru sa građanima Valjeva se nećemo fokusirati samo na probleme osoba sa invaliditetom jer ljudska prava i ovo što je nadležnost Odbora kojim ja predsedavam su mnogo šire tako da je danas moja uloga vrlo jednostavna. Teška zato što možda neću znati da odgovorim na sva pitanja građana, a laka zato što postoji dobra volja i spremnost sa moje strane da saslušam ljude i da čujem koji su to problemi koji ih tište.  Cilj nam je da vidimo kako se sprovode zakoni Republike Srbije, kada je grad Valjevo u pitanju, pre svega kroz prizmu poštovanja ljudskih prava romske nacionalne zajednice, prava osoba sa invaliditetom i prava žena kroz ravnopravnost polova, a pogotovo kroz prizmu onoga što nas očekuje od pre nekoliko dana, a to je primena i sprovođenje novog zakona a vezano za nasilje nad ženama.“

,,Grad je učinio i čini velike napore na rešavanju određenih pitanja u vezi osoba sa invaliditetom kroz uvođenje ličnog pratioca, kroz stručne službe za rad sa decom sa invaliditetom i neposredno sam upoznata sa tim da su deca postigla veliki uspeh  zbog angažovanja logopeda koje je Grad angažovao u partnerstvu sa školama. Takođe, moram da pohvalim  Dnevni boravak u Popučkama koji je na visokom nivou, a u koji su od ove godine uključena deca od sedam godina pa nadalje i mladi“, rekla je Dragana Terzić i naglasila potrebu održavanja ovakvih tribina  s ciljem informisanja građana na neposredan način, javnim dijalogom, o načinu na koji mogu doći do ostvarenja svojih prava u našem sistemu i najavila sledeću tribinu koju će pripremiti na ličnu inicijativu  u saradnji sa odbornicama i odbornicima. Na toj tribini, koja je primer stručne prakse jednog Dnevnog boravka iz Prokuplja  u komunikaciji sa našim Dnevnim boravkom,  ljudima kojima je dnevni boravak neophodan i licima koja se bave njima biće predstavljeno na koji način oni mogu najuspešnije da osnaže takve osobe.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Mihailo Milutinović je istakao da kroz aktivne mere zapošljavanja ova služba vodi računa pre svega o invalidima i licima sa posebnim potrebama o dodao da je osnovni cilj i zadatak  da se kroz obuku i stimulativne mere izvrši  radna aktivacija tih lica.

„Izvanredno sarađujemo i sa lokalnom zajednicom i sa nevladinim sektorom u čijim smo projektima partneri. Značajna sredstva se opredeljuju nevladinom sektoru preko Nacionalne službe. Odličnu saradnju imamo sa Zagrljajem i sa Udruženjem obolelih od multiple skleroze. Država vodi računa o svim tim ugroženim grupama kojima je potrebna pomoć i sredstva se iz godine u godinu značajno uvećavaju i bivaju usmerena. Mi godinama imamo izvanrednu saradnju sa Gradskom bibliotekom, Narodnim muzejom, Elektrodistribucijom gde su ta lica radno angažovana i već to postaje jedna tradicija. Oni imaju izuzetno dobru saradnju i mi ćemo ove godine dva puta izdvojiti sredstva za javne radove. Tako oni postaju deo tih kolektiva u kojima obavljaju javne radove“, rekao je Milutinović.

izvor:valjevo.rs

Uspon
Back to top button