Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePolitikaPrivreda

Odnosom prema otpadu utičemo na zdravlje ljudi

Projekat: „Tretman opasne ambalaže i komunalnog otpada oko valjevskih izvorišta – pilot inicijativa“  sprovodi Klub Ars Nova do jula meseca 2021. godine. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske. Niz aktivnosti planirano je na području Poćute, Pričevića, Stava, Leskovica, Taora, Dračića i Divčibara.

U narednom periodu planirano je anketiranja stanovništva o vrstama i količinama otpada koji se stvori u domaćinstvima i u kućama za odmor, odlaganje otpada, postupak sa opasnim otpadom, ambalažom sredstava za tretman u poljoprivredi. Kako su vodeni resursi najvažniji za zdrav i bezbedan život, uradiće se analiza kvaliteta vodotokova na valjevskim planinama i to na rekama Jablanica i Sušica koje pune jezero i vodozahvat Stubo Rovni kao i Zabave i Bukovske reke koje sačinjavaju reku Gradac na kojoj se nalazi vodozahvat Ploče odakle se grad Valjevo snabdeva pijaćom vodom.

Dolaskom povoljnijih vremenskih uslova stiču se uslovi i za realizaciju ekoloških radionica u OŠ „ Miloš Marković“ u Leksovicama, „Dragoljub Ilić“ u Dračiću i OŠ „Zdravko Jovanović“ u Poćuti.

U skladu sa upustvima Štaba za vanredne situacije grada Valjeva i poštovanja mera okupljanja organizovaće se skupovi za meštane ovih naselja o značaju očuvanja zdrave životne sredine i prirodnih vrednosti kojima su okruženi. Njuhovo očuvanje, pažljiv i odgovoran odnos prema okruženju donosi korist za celokupnu zajednicu. Takođe, sakupljaće se i komunalni otpad u terminama koji će biti najavljeni preko medija i Mesnih zajednica.

Završetak projekta je planiran organizacijom Zelene pijace na Divčibarima gde će biti predstavljeni Plodovi valjevskih planina kao jedan od vidova turističke ponude našeg kraja i organizacijom Okruglog stola na temu tretmana otpada na valjevskim planinama.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!