Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Održana 101. sednica Gradskog veća

Na jučerašnjoj 101. sednici Gradskog veća razmatrani su programi rada budžetskih ustanova Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za negovanje tradicije kulture „Abrašević“, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, „Moderne galerije“, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“, Turističke organizacije Valjevo i javnih preduzeća „Vidrak“, „Vodovod“, „Toplana“, „Polet“ i Stubo–Rovni „Kolubara“.  Osim toga, na dnevnom redu bili su i programi poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“ i Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava“ Ub.

Razmatrani programi budžetskih ustanova i javnih preduzeća u Valjevu za 2020. godinu su usvojeni od strane Gradskog veća i isti će biti na razmatranju na sledećem skupštinskom zasedanju.

Utvrđeni su predlozi rešenja i data saglasnost na sledeće odluke: predlog rešenja o ceni vode za Stave JKP „Vodovod“ Valjevo i data saglasnost na Program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda Kukalj, Prskavac, Gornja Grabovica, Žabari, Valjevska Kamenica i Stave. Data je saglasnost na Odluku o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP „Toplana“ Valjevo, kao i saglasnosti na Programe korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za „Polet“ i Stubo–Rovni „Kolubara“. Takođe, Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu opredeljena su sredstva za Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko -Tamnava“ Ub i data saglasnost na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva.

Utvrđen je predlog Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Valjevo. Usvajanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova u skladu je i sa jednim od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici, koja prepoznaje problem nepostojanja antikorupcijske politike na nivou jedinica lokalne samouprave. Takođe, utvrđen je i predlog Odluke o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva. Grad Valjevo od 2017. godine realizuje niz aktivnosti i programa kako bi se ostvarili što povoljniji uslovi za život dece i njihovo uključivanje u društvo.

Kad je reč o Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2020. godinu osnovni cilj je raspodela sredstava ovog fonda kojim se finansiraju program odnosno projekti i programske aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u periodu januar-decembar 2020. godine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, zatim  Odlukom o budžetu grada Valjeva za ovu godinu i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve od januara 2020. godine. Program zaštite životne sredine ima za svrhu obezbeđivanje uslova za održivi razvoj lokalne zajednice odgovornim odnosom prema životnoj sredini. Programom se planiraju aktivnosti koje će doprineti očuvanju postojećih vrednosti i poboljšanju kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Valjeva. Sredstva za realizaciju programa obezbeđuju se Odlukom o budžetu grada Valjeva za ovu godinu i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve od januara 2020. godine. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine obuhvata aktivnosti i projekte a ukupno planirana sredstva iznose 39.331.000,00 dinara. Raspodela sredstava za realizaciju projekata i programskih aktivnosti vršiće se u skladu sa prilivom i na osnovu prioriteta koje tromesečno utvrđuje Gradonačelnik grada Valjeva, na predlog odeljenja koje je nadležno za poslove zaštite životne sredine. Za programsku aktivnost Upravljanje zaštitom životne sredine, predviđena su sredstva u iznosu od 6.500.000,00 dinara. Za aktivnost Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine predviđen je iznos od 6.400.000,00 dinara, dok je za aktivnost Zaštita prirode ukupno predviđen iznos od 1.500.000,00 dinara. Ukupno predviđeni iznos od 12.000.000,00 dinara je opredeljen za programsku aktivnost Upravljanje  otpadnim vodama, a za aktivnost Upravljanje ostalim vrstama otpada predviđen je iznos od 12.931.000,00 dinara.

Utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa „Bosis“ u naseljenom delu Popučke, kao i  predlog Odluke o taksi prevozu. Razmatran je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2020. godini.

Gradsko veće je odobrilo isplatu u iznosu od 191.340 dinara Olgi Rakić iz Suvodanja i Milivoju Jakovljeviću iz Sitarica  na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja – ovaca od ujeda pasa lutalica.

Kao dopuna 101. sednice Gradskog veća, našao se nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za ovu godinu. Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva predstavlja osnovni instrument sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Opšti cilj LAPZ – a je povećanje zaposlenosti kroz stručnu praksu, javne radove, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima. Za sprovođenje predloženog plana sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara planirana su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!