ВестиИнформације

Održana 62. sednica Gradskog veća

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine sačinjen je u skladu sa članom 76. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisana obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu planirani su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva, u ukupnom iznosu od 3.470.000.000 dinara i 118.828.200 dinara iz drugih izvora finansiranja što ukupno iznosi 3.588.828.200 dinara. Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju ukupno iznose 3.485.501.310,00 dinara, 122.526.121,48 dinara iz drugih izvora finansiranja, što ukupno iznosi 3.608.027.431,48 dinara. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 127.733.156,22 dinara, dok je stanje na računima indirektnih korisnika budžeta i namenskim podračunima 25.442.093,18 dinara.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i predlog zaključka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2018. godinu i predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vandredne situacije grada Valjeva u 2017. godini . Razlog za donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2018. godinu je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva. Operativni plan sadrži sve podatke koji su potrebni za efikasno sprovođenje odbrane od poplava. Takođe je donet zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vandredne situacije grada Valjeva za 2018. godinu.
Data je saglasnost na Odluku o ceni vode za Žabare JKP „Vodovod-Valjevo“. Zakonska obaveza Grada je da stvori uslove za obavljanje komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće, pa kako u naseljenom mestu Žabari postoji izgrađen seoski vodovod, Skupština grada Valjeva donela je 16. marta 2018. godine Odluku o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskog vodovoda Žabari, kojom su poslovi održavanja i upravljanja istog povereni JKP „Vodovod-Valjevo“ .
Usvojen je predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.
Predlog Pravilnika je obrazložila načelnica Gradske uprave Jelica Panjković-Tešić.

„Cilj ovih promena je normativno-tehničke prirode. Potreba je bila za drugačijim organizovanjem dela poslova u okviru postojećeg broja izvršilaca u Odeljenju za infrastrukturu i građevinsko zemljište, Odeljenju za inspekcijske poslove, Odeljenju za zajedničke poslove i u Kabinetu gradonačelnika. U Odeljenju za infrastrukturu i građevinsko zemljište sistematizovano je mesto inženjera elektro struke koji je nužan da obavlja ove poslove u okviru tog odeljenja. U Odeljenju za inspekcijske poslove promenili smo uslove prosvetnog inspektora, jer po republičkim propisima obaveza je da imamo dva sistematizovana radna mesta u zvanju samostalnog savetnika. Kod Komunalne inspekcije smo sistematizovali u okviru postojećeg broja jedno mesto sa zvanjem mlađeg savetnika kako bi mlađi ljudi mogli da obavljaju te poslove. U Odeljenju za zajedničke poslove zbog jednog izvršilačkog mesta, dodali smo poslove zaštite, koja je nova i velika obaveza zaštite zgrade sa više aspekata. I u Kabinetu gradonačelnika smo promenili u okviru postojećeg broja, jedno mesto kao referenta za administartivne poslove. To je suština ovih promena i nužne su bile radi organizacije i funkcionisanja“, pojasnila je načelnica Gradske uprave.

Odbijen je zahtev Vladimira Pantića iz Valjeva, službenika u Gradskoj upravi za izuzeće predsednika Žalbene komisije grada Valjeva, Miroslava Pimića iz postupka odlučivanja po žalbi na Rešenje Gradske uprave grada Valjeva o rapoređivanju i Rešenje o određivanju koeficijenta za obračun plate Gradske uprave grada Valjeva.
Usvojen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljopruvrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Valjeva. Zadatak Komisije je određenje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Valjeva, prikupljanje ponuda za javno nadmetanje, sprovođenje postupka javnog nadmetanja, vođenje zapisnika radi davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, davanje predloga gradonačelniku za donošenje Odluke o izboru najbpovoljnijeg ponuđača, utrvđivanje visine naknade za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

izvor kolubarski.info

Uspon
Back to top button