Вести

Одржана 76. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа, прихваћен је предлог Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса „Каритас Ваљево“, у делу насељеног места Дивчибаре.

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Александар Пурић, објаснио је да се изради Плана детаљне регулације приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса „Каритас Ваљево“, а да је повод за израду плана потреба да се омогући плански основ и створе услови за изградњу објекта туристичке намене.

Александар Пурић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине

„Иницијативу за доношење Одлуке о изради плана је поднело Удружење за област остваривања социјално-здравствених и хуманитарних циљева “Каритас Ваљево“. Израду плана је финансирао подносилац иницијативе, а обрађивач плана је „Архиплан“ Аранђеловац. У складу са поступком израде планских докумената, организован је јавни увид у Елаборат, који се припрема у почетним фазама израде планског документа“, образложио је између осталог Александар Пурић.

Утврђен је предлог измене и допуне плана Генералне регулације „Колубара“ – друга измена.

Разлози за измену и допуну плана је што фабрика „Горење“, на овом комплексу планира проширење производног програма у виду изградње нових објеката. У комплексу фабрике „Горење“, налази се постојећи градски фекални колектор, за који је кроз измену и допуну овог ПГР – а планиран нови коридор за његово измештање. Такође, због изградње нових погона фабрике, повећаће се број запослених радника и указала се потреба за простором за формирање паркинга за потребе фабрике, као и измештање постојећег стуба базне станице мобилне телефоније у оквиру комплекса фабрике на другу локацију такође у оквиру фабрике „Горење“.

Прихваћен је годишњи план рада ПУ „Милица Ножица“ Ваљево за 2022/23. годину, као и годишњи програми рада Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту спомениика културе, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“ и програма пословања „Агроразвој – ваљевске долине“, за 2023. годину.

Чланови Градског већа прихватили су предлог друге измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево за 2022. годину, предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину, као и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о ценама производа шумарства „Агроразвој – ваљевске долине“.

Утврђен је предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Видрак“.

Такође, разматран је предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора.

Разматран је предлог решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Ваљева. Циљ образовања комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Ваљева.

Uspon
Back to top button