Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana 76. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća, prihvaćen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“, u delu naseljenog mesta Divčibare.

Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Aleksandar Purić, objasnio je da se izradi Plana detaljne regulacije pristupilo na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“, a da je povod za izradu plana potreba da se omogući planski osnov i stvore uslovi za izgradnju objekta turističke namene.

Aleksandar Purić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine

„Inicijativu za donošenje Odluke o izradi plana je podnelo Udruženje za oblast ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i humanitarnih ciljeva “Karitas Valjevo“. Izradu plana je finansirao podnosilac inicijative, a obrađivač plana je „Arhiplan“ Aranđelovac. U skladu sa postupkom izrade planskih dokumenata, organizovan je javni uvid u Elaborat, koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta“, obrazložio je između ostalog Aleksandar Purić.

Utvrđen je predlog izmene i dopune plana Generalne regulacije „Kolubara“ – druga izmena.

Razlozi za izmenu i dopunu plana je što fabrika „Gorenje“, na ovom kompleksu planira proširenje proizvodnog programa u vidu izgradnje novih objekata. U kompleksu fabrike „Gorenje“, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmenu i dopunu ovog PGR – a planiran novi koridor za njegovo izmeštanje. Takođe, zbog izgradnje novih pogona fabrike, povećaće se broj zaposlenih radnika i ukazala se potreba za prostorom za formiranje parkinga za potrebe fabrike, kao i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije u okviru kompleksa fabrike na drugu lokaciju takođe u okviru fabrike „Gorenje“.

Prihvaćen je godišnji plan rada PU „Milica Nožica“ Valjevo za 2022/23. godinu, kao i godišnji programi rada Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomeniika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ i programa poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“, za 2023. godinu.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog druge izmene programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2022. godinu, predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2022. godinu, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda šumarstva „Agrorazvoj – valjevske doline“.

Utvrđen je predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Vidrak“.

Takođe, razmatran je predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mere smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora.

Razmatran je predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva. Cilj obrazovanja komisije je obuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja nadzora, kao i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!