Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Održana 77. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatran je i utvrđen predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2019. godinu. LAPZ predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini i njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini na teritoriji grada Valjeva, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Pravni osnov za donošenje ovog dokumenta predstavlja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu, koji je usvojen na sednici Vlade krajem 2018. godine i Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Smanjenje raskoraka između ponude i tražnje je jedan od prioriteta LAPZ-a, a opšti njegov cilj je povećanje zaposlenosti i to kroz: stručnu praksu, javne radove, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica i subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica. Iz gradskog budžeta u 2019. godini za ova četiri programa predviđeno je 25 miliona dinara.

Utvrđen je predlog Odluke o izmeni odluke o“Rehabilitaciji sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“ grupa-kredit (zajam KFW).

Na današnjem dnevnom redu razmatran je i utvrđen predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju poslova upravljanja i i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“i „Prskavac“ JKP „Vodovod-Valjevo“. Poslovi upravljanja i održavanja ova dva seoska vodovoda povereni su JKP „Vodovod-Valjevo“ na deset godina, ali s obzirom da je navedena odluka doneta u decembru 2008. godine istekao je rok primene iste. Predlog je da se postojeća Odluka izmeni jer postoji potreba da se ovi poslovi i dalje kontinuirano obavljaju, kako bi se u potpunosti uredilo funkcionisanje i održavanje ova dva seoska vodovoda.

Članovi Gradskog veća su utvrdili i predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o izradi plana generalne regulacije „Gradac“ i „Novo naselje“, a takođe i  predlog dopune programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Usvojen je i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Načelnica Gradske uprave Valjevo JelicaTešić-Panjković je rekla da se povećava broj izvršilaca komunalnih inspektora za jednog izvršioca iz postojećeg broja radnika na neodređeno vreme.

Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!