Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Održana 77. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatran je i utvrđen predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2019. godinu. LAPZ predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini i njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini na teritoriji grada Valjeva, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Pravni osnov za donošenje ovog dokumenta predstavlja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu, koji je usvojen na sednici Vlade krajem 2018. godine i Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Smanjenje raskoraka između ponude i tražnje je jedan od prioriteta LAPZ-a, a opšti njegov cilj je povećanje zaposlenosti i to kroz: stručnu praksu, javne radove, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica i subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica. Iz gradskog budžeta u 2019. godini za ova četiri programa predviđeno je 25 miliona dinara.

Utvrđen je predlog Odluke o izmeni odluke o“Rehabilitaciji sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“ grupa-kredit (zajam KFW).

Na današnjem dnevnom redu razmatran je i utvrđen predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju poslova upravljanja i i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“i „Prskavac“ JKP „Vodovod-Valjevo“. Poslovi upravljanja i održavanja ova dva seoska vodovoda povereni su JKP „Vodovod-Valjevo“ na deset godina, ali s obzirom da je navedena odluka doneta u decembru 2008. godine istekao je rok primene iste. Predlog je da se postojeća Odluka izmeni jer postoji potreba da se ovi poslovi i dalje kontinuirano obavljaju, kako bi se u potpunosti uredilo funkcionisanje i održavanje ova dva seoska vodovoda.

Članovi Gradskog veća su utvrdili i predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o izradi plana generalne regulacije „Gradac“ i „Novo naselje“, a takođe i  predlog dopune programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Usvojen je i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Načelnica Gradske uprave Valjevo JelicaTešić-Panjković je rekla da se povećava broj izvršilaca komunalnih inspektora za jednog izvršioca iz postojećeg broja radnika na neodređeno vreme.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!