Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Opšta bolnica Valjevo raspisuje OGLAS doktora medicine

Opšta bolnica Valjevo raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlene sa trudničkog odn.porodiljskog bolovanja i posebnog bolovanja radi nege deteta , sa  punim radnim vremenom  za radno mesto

-doktora medicine, VII sss , za potrebe  Službe za psihijatriju  Opšte bolnice Valjevo – 1 izvršilac

Uslovi za prijavu kandidata na oglas:

-Završen  med.fakultet  ,  VII stepen stručne spreme

-Položen stručni ispit

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

-Prijavu na oglas sa kratkom biografijom;

– fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;

– fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-izvod iz MK venčanih /ako je došlo do promene prezimena /

 Rok za prijavljivanje na oglas je osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji ,,Poslovi,, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

          Neblagovremene  i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

Opšta bolnica Valjevo

Odeljenje za pravne,kadrovske i administrativne poslove

Ul.Sinđelićeva br.62

14000 Valjevo

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!