Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Park Pećina: Izveštaj o stanju drveća

Elaboratom je utvrđeno da je stanje stabala na Pećini nezadovoljavajuće; predložena je rekonstrukcija i unapređivanje stanja parka, kroz uklanjanje obolelih stabala, mere obrezivanja, ali i predložena sadnja više stotina novih sadnica.

Na poziv preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline” utvrđeno je zdravstveno stanje stabala u park-šumi Pećina.

Grad Valjevo je objavio procenu koju je, u saradnji sa stručnjacima Šumarskog fakulteta izvršilo preduzeće „Foresting“ iz Beograda.

Utvrđeno je da je zdravstveno stanje stabla na Pećini „jako nezadovoljavajuće i da je neophodno rekonstruisati i unaprediti stanje drveća.“

U izradi procene su učestvovali dr Slobodan Milanović, dr Ivan Milenković i inž. Ljubomir Popara sa saradnicima.  Na osnovu rada na terenu, izrađen je Elaborat – Vizuelna procena zdravstvenog stanja stabala u park-šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako pojedinačno stablo.

Zabeleženo je prisustvo velikog broja gljiva, tumora, mehaničkih i oštećenja od insekata na stablima, što je dovelo do slabljenja, sušenja i slamanja drveća. Takođe je utvrđeno da se stabla lišćara i četinara, iako naizgleg zdrava, zapravo nalaze u lošem stanju. Popisano je svako stablo i detaljno su opisane sve pojave opasne po sama stabla, ali i posetioce parka-šume.

Radi zaštite parka Pećina od daljeg propadanja, predloženo je uklanjanje obolelih stabala u dve faze (njih 410), orezivanje krošnji 238 stabala, dok je utvrđeno da za 427 stabala nije neophodno preduzeti mere sanacije.

Predloženo je da se park u nekoliko faza oplemeni sa više stotina novih sadnica voćkarica, drvenastih vrsta i cvetno dekorativnih sadnica, starosti 7 do 10 godina.

 

Elaborat možete preuzeti sa zvaničnog sajta grada Valjeva, ili pogledati na sledeći način:

Click to access vizuelna_procena_pecina.pdf

 

Izvor: portal „Lepa reč Valjeva“

Oznake
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!