Вести

Počelo polaganje šina i pragova na pruzi Stara Pazova–Novi Sad

Na Koridoru 10, počela je nova faza radova na modernizaciji pruge Stara Pazova – Novi Sad, koja podrazumeva polaganje šina i pragova na toj deonici. Ukupna vrednost tog dela projekta, koji se finansira iz ruskog kredita, je oko 250 miliona dolara, a rok za završetak radova je kraj 2021. godine.

Više od 170 radnika i preko stotinu mašina trenutno je uposleno na izgradnji i rekonstukciji pruge od Novog Sada do Stare Pazove. Novina je da je na delu pruge započeto postavljanje šina i pragova.

“Ova faza radova podrazumeva trenutno na rastojanju od Inđije do Stare Pazove izgradnju zemljanog planuma, sistema za odvodnjavanje, drenažnih sistema, propusnih sistema, u stanici Inđija budućih koloseka, pothodnika za prolaz putnika”, kaže Zlatibor Kurucić, direktor infrastrukturnih projekata “RŽD Internešnal”.

Svi radovi za sada odvijaju se očekivanom dinamikom i bez poteškoća, a njihov izvođač je rusko preduzeće “RŽD Internešnal”, sa domaćim podizvođačima.

Osim radova na zemljanom planu, ti radovi podrazumevaju i izgradnju dva vijadukta, dve galerije, 19 mostova, 36 propusta, izgradnju potpuno nove železničke stanice Beška, rekonstrukciju postojećih stanica: Inđija, Petrovaradin, Sremski Karlovci, ističe Kurucić.

Deonica Stara Pazova–Novi Sad je deo pruge Beograd–Budimpešta i kada bude do kraja modernizovana, putnički vozovi na njoj će moći da se kreću i do 200 kilometara na sat.

https://info24.rs/2018/07/23/pocelo-polaganje-sina-i-pragova-na-pruzi-stara-pazova-novi-sad/

Uspon
Back to top button