Вести

Престаје са радом Дирекција за робне резерве

Дирекција за пољопривреду и робне резерве града Ваљева престаће са радом најкасније до првих дана месеца априла ове године. Коначну одлуку о томе донеће већ на првој наредној седници одборници града Ваљева. Гашење Дирекције условљено је и новим законским прописима.

Она се до сада бавила обезбеђивањем резерви у живој стоци, пре свега јунећег и овчијег меса, шећера, уља и других прехрамбених производа. Престанком њеног рада сва имовина, залихе у виду сточног фонда и новац који се издваја из буџета за подстицај развоја пољопривреде биће пренето на новосновано Јавно предузеће „Агроразој – ваљевске долине“.

Само у овој години градским буџетом предвиђено је да се у подстицај развоја пољопривреде, а за подизање нових засада, воћњака, набавку расне стоке, унапређивање пчеларства и осталих послова у пољопривреди уложи 8 милиона динара. Као капитал новооснованом јавном предузећу биће пренете залихе стада расних оваца, крава код земљорадника у вредности од 13 милиона динара, али и потраживања у уговореним а неизвршеним обавезама од преко 130 милиона динара, каже за VA1.info, дипломирани инжењер Никола Радојичић, члан Градског већа.

Током протеклих година у раду Дирекције за пољопривреду и робне резерве града Ваљева било је, о томе се водила расправа и на ранијим седницама Скупштине општине, разних неправилности, па чак и злоупотреба о чему се пред надлежним судовима воде поступци.

За вршиоца дужности директора новооснованог Јавног предузећа „Агроразвој – ваљевске долине“ предложен је Богдан Бошковић, дипломирани економиста из Ваљева.

Uspon
Back to top button