ВестиИнформације

Продата Млекара Шабац

Концерн Фармаком М. Б. „Д.О.О Шабац-Млекара Шабац“ продат је јуче Привредном друштву „M. I.  Finance“d.o.o Мишар за 950.000.000 динара.  Почетна цена била је 792.644.418 динара.

На јавном надметању учествовали су и „Имлек“ из Падинске Скеле и Bernd Matthias Dietel из Швајцарске.

Млекара Шабац била је од 2. марта 2015. године у стечају на захтев  „ Internacional Finance Corporation“ из Сједињених Америчких Држава,   због трајније  неспособности плаћања.

Uspon
Back to top button