Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Privreda

RESERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U KRUŠIKU

U protekla tri dana, od 09. do 11. decembra 2019. godine, u HK „Krušik” a.d., izvršena je resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SORS 9000/14, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008. Resertifikacija je izvršena od strane sertifikacionog tela Vojne kontrole kvaliteta (VKK), Ministarstva odbrane (MO) Republike Srbije pod nadzorom Akreditacionog tela Srbije (ATS).
Takođe u cilju uvida u stanje usaglašenosti Integrisanih menadžment sistema u odnosu na zahteve standarda, njihovog održavanja na nivou izdatih sertifikata i stalnih poboljšanja u periodu važenja od tri godine, jednom godišnje se održavaju redovne nadzorne provere od strane sertifikacionog tela VKK.
HK „Krušik” a.d. je jedna od retkih kompanija koja poseduje važeće sertifikate za Integrisane menadžment sisteme dobijene od dva sertifikaciona tela. Jedan je od strane sertifikacionog tela VKK MO Republike Srbije a drugi od Švajcarskog sertifikacionog tela „SGS”.

NP.VKK_2019

Oznake
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!