Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST „Agrorazvoj – valjevske doline“ doo Valjevo

„Agrorazvoj – valjevske doline“ doo Valjevo koji upravlja šumama i šumskim zemljištem na kojima je Grad Valjevo upisan kao nosilac prava korišćenja je angažovao

Privredno društvo za konsalting i usluge u šumarstvu Foresting kao konsultanta u oblasti gazdovanja i upravljanja šumama.

Nijednim članom Ugovora ne piše da je urađen prenos šuma na gazdovanje nekom drugom preduzeću, a na pomenutoj konferenciji su korišćeni sledeći termini: u prevedenom značenju, suštinski, bukvalno i da se to može tako tumačiti.

Od svih navedenih poslova u članu 2. Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji Agrorazvoj je sa Forestingom dogovorio izradu Elaborata o proceni zdravstvenog stanja stabala u Park šumi Pećina sa predlogom mera sanacije sa svako stablo pojedinačno. Pomenuto privredno društvo je lider u planiranju i gazdovanju šumama i svih vrsta planova u šumarstvu od operativnih do strateških.

Foresting je u prethodnom periodu radio planove gazdovanja šumama, osnove, godišnje programe, programe zaštita šuma za Nacionalni park „Đerdap“, „Kopaonik“, zaštitne šume Vrnjačke Banje, šume Eparhije Žičke i Timočke, šume Beograda (veliko ratno ostrvo, Banjička i Zvezdarska šuma), a trenutno je učesnik u projektu ocene stanja stabala u javnim ustanovama i površinama grada Beograda zajedno sa Institutom za šumarstvo u Beogradu.

Imajući na umu da su Park Pećina pluća grada Valjeva i omiljeni prostor za odmor i rekreaciju većine Valjevki i Valjevaca rešenjem problema zamene bolesnih i suvih stabala pristupamo strateški i planski, jer decenijski problem nije moguće rešiti preko noći.

Zamena bolesnih stabala se radi putem sanitarne seče za koju nam je bio potreban elaborat o zdravstvenom stanju stabala sa posebnim osvrtom na zdravstveno stanje stabala u uređenom delu parka. Fitosanitarni i zdravstveni pregled pojedinačnih stabala, grupa stabala i drvoreda u okviru ovog elaborata zbog složenosti posla radi se u saradnji Forestinga i profesora sa katedre za zaštitu šuma dr Ivana Milenkovića i dr Slobodana Milanovića.

Elaborat će sadržati analizu zdravstvenog stanja sa unosom osnovnih vrednosti i opisom mera nege svakog stabla pojedinačno.
Zakon o šumama je predvideo da sva strateška, planska dokumenta i programe vezane za gazdovanje šumama prethodno moraju dobiti saglasnost Skupštine grada Valjeva kao nosioca prava korišćenja šuma.

O svim aktivnostima vezanim za sanitarnu seču i plan pošumljavanja kao i za izradu osnove gazdovanja šumama grada Valjeva obaveštena je i Uprava za šume koja preko šumarskih inspektora nadzire sve korake iz ove oblasti.
Nove sadnice koje će zameniti obolela stabala koja predstavljaju opasnost za korisnike parka i koja prete da zaraze zdrava stabla su obezbeđena preko projekta za koji je grad Valjevo konkurisao kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i za koji je dobio sredstva.
Pre nego što se pristupi radovima na revitalizaciji Parka Pećine, Elaborat o proceni zdravstvenog stanja stabala u Park šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako stablo pojedinačno će se naći na dnevnom redu Skupštine grada Valjeva koja će odlučiti da li će na pomenuti elaborat dati saglasnost.

Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!