Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Danas je održana 3. sednica gradskog Veća 28. septembra 2020

Na današnjoj sednici Gradskog veća, trećoj po redu, razmatrane su  tri tačke dnevnog reda i to predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, zatim predlog Odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih  voda  u  naselju „Bair“ i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu  izmenu  i  dopunu   programa poslovanja  „Agrorazvoj-valjevske doline“  d.o.o  Valjevo, za 2020. godinu.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu.

Razlog za donošenje ove odluke je sadržan u Zakonu o planiranju i izgradnji jer je data mogućnost lokalnim samoupravama da same urede postupak, uslove, način i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Interes Grada je da se  u slučajevima kada je investitor izgradnje objekta od značaja za grad, javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija – omogući uspostavljanje prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini, bez naknade. Ovo pravo odnosi se isključivo na realizaciju projekata koji su od ekonomskog interesa grada i koji doprinose unapređenje lokalnog  ekonomskog razvoja Grada, poboljšanja uslova života građana i infrastrukture.

Poslovi upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u  naselju „Bair“ poveravaju se JKP „Vodovod Valjevo“ na neodređeno vreme, a obuhvataju održavanje kanalizacione mreže u stanju funkcionalne ispravnosti tako da obezbedi trajnu i kvalitetnu uslugu odvođenja otpadnih voda od korisnika i druge poslove koji su u funkciji upravljanja ovom kanalizacijom.

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u obavezi grada da izgrađene uređaje, objekte i opremu javne kanalizacije preda JKP „Vodovod Valjevo“, kako bi se stvorili uslovi za obavljanje komunalne delatnosti od značaja za ostvarivanje životnih potreba građana kroz obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta obima i kontinuiteta pružanja ove usluge.

Ugovor o poveravanju poslova upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju „Bair“ biće zaključen između grada Valjeva  i JKP „Vodovod Valjevo“.

Razlog za donošenje prve izmene i dopune programa poslovanja uslovljen je potrebom smanjenja rashoda i izdataka u cilju uravnoteženja budžeta grada Valjeva u skladu sa  Upustvom za pripremu odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu – drugi rebalans. Izmenom programa poslovanja doći će do smanjenja planiranih sredstava za realizaciju navedenog programa.

Preduzeće „Agrorazvoj-valjevske doline“ planira ukupan prihod u 2020. godini 57.500.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju „Programa podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva  za 2020. godinu“ su budžetom grada Valjeva planirana u iznosu od 52.000.000,00 dinara, umanjuju se za  2.500.000,00 dinara i iznose 49.500.000,00 dinara. Ovo su namenska sredstva i namenjena su za mere podsticaja u poljoprivredi.

Sve tačke koje su danas razmatrane su jednoglasno prihvaćene od strane Gradskog veća  i  biće na dnevnom redu narednog skupštinskog zasedanja

Oznake
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!