Вести

Системско решавање проблема уједа паса луталица

Na nedavno održanom Okruglom stolu u Beogradu o temi  „Odštetni zahtevi – efekti na budžet i sprečavanje zloupotreba“, koji je organizovao NALED i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave grad Valjevo je predstavljao Milan Gajić, odborniku u Skupštini grada Valjeva i  predsednik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

foto:ilustracija

Okrugli sto je bio posvećen rešavanju problema zloupotreba podnosioca odštetnih zahteva za naknadu štete prouzrokovane napadom napuštenih životinja, a pre svega ujeda pasa lutalica na javnoj površini.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Prema procenama NALED-a u poslednje tri godine iz lokalnih budžeta je isplaćeno preko milijardu dinara na ime odštetnih zahteva što predstavlja veliko opterećenje za lokalne budžete, a poseban problem predstavljaju zloupotrebe u vidu lažnih prijava, saopšteno je na okruglom stolu.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Uvodna izlaganja na Okruglom stolu izneli su državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, gradski menadžer grada Beograda Goran Vesić, gradski pravobranioci grada Beograda i Novog Sada, Ljiljana Blagojević i Lidija Jaramaz – Lisica i  rukovodilac Grupe za dobrobit životinja u Upravi za veterinu Ivana Lazić.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Grad Valjevo je u prošloj godini na ime nadoknade štete od ujeda pasa lutalica isplatio 23.672.000 dinara što je izuzetno veliki iznos sredstava, uzimajući u obzir da je Beograd, isplatio 24.000.000 dinara, ocenio je Milan Gajić. Gajić smatra da su prisutne velike zloupotrebe, da se one moraju rešiti jer je to za grad Valjevo velika cifra u poređenju sa Beogradom. On odgovorno tvrdi da je u Valjevu, što se ove problematike tiče, bilo zloupotreba.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Prema njegovim rečima, predstavnici gradova i opština prisutni na ovom skupu u Beogradu razmenjivali su međusobna iskustva kako se u svojim sredinama bore sa ovim problemom. Kao jedan od koraka u sprečavanju zloupotreba, Gajić ističe donošenje novog pravilnika o postupku i rešavanju zahteva za nadoknadu štete. Sa pravilnikom grada Valjeva upoznale su se i druge lokalne samouprave, a državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakao je da je pravilnik izuzetno koristan i dobar, kao i to da može da bude podložan izmenama. Jedna od novina je to što je pravilnikom definisano fotografisanje mesta ujeda. Takođe jedna od novina koja će verovatno zaživeti nakon dogovora sa nadležnima u Ministarstvu je i uzimanje brisa iz rane ujeda. Gajić je mišljenja da će fotografije sa mesta događaja smanjiti zloupotrebe. Komisija ima za cilj da spreči zloupotrebu, a ne da ošteti nekoga.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Od 1. avgusta od kada je na čelu Komisije pa do sada Gajić, ističe da je bilo 132 zahteva, od čega je 83 zahteva bilo vezano za ujed domaćih životinja i to je sve pozitivno rešeno i tu nije bilo nikakvih problema.

Gajić smatra da je neophodno proširiti azil za pse. Za sada se psi sterilišu i to su neki prvi koraci koji se čine. Iznosi podatak da je u prošloj godini sterilisano 250 pasa lutalica i da to radi JKP „Vidrak“.

foto :naled Sistemsko rešavanje problema ujeda pasa lutalica

Ovaj okrugli sto održan u Beogradu je samo prvi u nizu koji će se realizovati  kako bi se konačno pronašao efikasan model za rešavanje pasa lutalica na nivou cele Srbije.

Moglo bi se zaključiti da su iskustva svih lokalnih samouprava, bez obzira na njihovu veličinu uglavnom slična i da postoje dva aspekta ovog problema, prvi jeste sprečavanje zloupotreba, ali još veći je sistemsko rešenje sklanjanja napuštenih životinja sa ulica i javnih površina.

izvor:www.valevo.rs

Uspon
Back to top button