Вести

Unapređen zdravstveni sistem kroz „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije”

Ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije Danica Grujičić ocenila je danas da je „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije”, koji se u našoj zemlji sprovodi već sedam godina, omogućio da se postave standardi sređenog zdravstvenog sistema i unapredi kvalitet zdravstvenih usluga.

Grujičić je, na završnoj konferenciji „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” u Palati Srbija, podsetila na to da je zahvaljujući tom projektu uveden elektronski recept u naš zdravstveni sistem, čime je započeta njegova digitalizacija.

Ovaj projekat nam je omogućio i da uvođenjem informacionih sistema standardizujemo nivo zdravstvene usluge, uvedemo pravilnike o kvalitetu tih usluga, uhvatimo se u koštac sa problemom preteranog korišćenja antibiotika, kao i da osmislimo sprečavanje bolničkih infekcija, rekla je ona.

Ministarka je istakla i da je projekat omogućio da se utvrdi realna cena zdravstvene usluge i da su u okviru projekta lekari i zdravstveni radnici imali priliku da prođu obuku za dobru komunikaciju s pacijentima.

Ovaj projekat nam je na kraju pomogao i da dođemo do najranjivijih kategorija našeg društva. Lekar je sada još dostupniji starima, mladima, pacijentima koji boluju od kancera, ljudima sa posebnim potrebama, Romima, napomenula je Grujičić.

Ona je dodala i da su zahvaljujući projektu 83 doma zdravlja u Srbiji dobila bespovratnu finansijsku pomoć, a da je četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija uključila 15.000 hospitalizovanih pacijenata.

Ovim projektom je, kako je istakla, značajno unapređena radioterapija i pet onkoloških centara opremljeno je sa 12 novih linearnih akceleratora, a u planu je nastavak unapređenja radioterapije u Srbiji.

„Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije” realizovan je zahvaljujući namenskom kreditu Svetske banke u vrednosti od 54 miliona evra.

Direktor Kancelarije Svetske  banke u Srbiji Nikola Pontara naveo je da je u poslednjih 20 godina Vlada Srbije postigla veliki napredak u modernizaciji zdravstvenog sistema, kao i u primarnoj zdravstvenoj zastiti.

Pontara je istakao i da je Svetska banka spremna da otvori novo poglavlje u saradnji sa Vladom Srbije koje će biti izgrađeno na uspehu dosadašnjih projekata, a u cilju daljeg unapređenja zdravstvenog sistema i zdravlja građana.

Koordinatorka projektne jedinice Biljana Kozlović navela je da je u okviru projekta održan veliki broj treninga, radionica, seminara i svih vrsta edukacija, u kojima je učestvovalo više od 50.000 zdravstvenih radnika, saradnika, studenata, dece, omladine, romskih zdravstvenih medijatorki i drugih pripadnika romske zajednice, drugih ranjivih grupa i mentalno nedovoljno razvijenih osoba.

Ona je dodala da je kroz projekat ostvaren program grantova za unapređenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Srećni smo zbog toga što se projekat završava na vreme ove godine, što su sva sredstva plasirana u skladu sa programima i planovima Ministarstva zdravlja i odobrenjem Svetske banke. Ciljevi koji su zacrtani pre sedam godina su ostvareni i to nam omogućava da idemo dalje u reforme, istakla je Kozlović.

Uspon
Back to top button