Вести

Усвојен први ребаланс буџета општине Лајковац

Na 14. sednici Skupštine opštine Lajkovac razmatrano je 20 tačaka dnevnog reda, jer su po hitnom postupku uvrštene tri tačke. Najvažniji deo sednice bilo je usvajanje Prvog rebalansa budžeta za 2017. godinu u iznosu od milijardu i 434 miliona dinara, što predstavlja povećanje od 157 miliona. Usvojena je i Odluka o završnom računu budžeta opštine Lajkovac za 2016. godinu, a ovim dvema tačkama najviše se diskutovalo – predstavnici opozicije kritikovali su preobiman materijal koji je po njima komplikovano prezentovan, a predstavnici Gradske uprave i predsednik Opštine razjašnjavali su pojedine, najznačajnije budžetske pozicije. Od značajnijih tačaka dnevnog reda. usvojene su odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac, izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izmene Programa poslovanja JP „Gradska čistoća“ Lajkovac.

Odgovarajući na primedbe opozicije da kapitalni radovi na koje će prvenstveno biti uložena sredstva rebalansa i nisu baš kapitalni, predsednik opštine Andrija Živković je naveo da će se raditi na putnoj infrastrukturi u celoj opštini, prvenstveno po seoskim mesnim zajednicama, dok su za centar Lajkovca sredstva namenjena samo za završetak radova u glavnoj ulici i platoa ispred zgrade Gradske uprave. Živković je takođe istakao da je akcenat rebalnsa na vodosnabdevanju, kao i da je za rešenje vodosnabdevanja Jabučja izdvojeno dva miliona dinara; zatim da će Seosku kuću poput prve koja će se raditi u Pepeljevcu do kraja godine dobiti još jedna mesna zajednica; zatim da se dosta vodi računa o školstvu jer je dva miliona predviđeno za kabinet mehatronike (novi smer) u srednjoj školi, kabinet informatike u Jabučju, kao i za obroke đacima u izdvojenim odeljenjima. Posle rasprave o završnom računu budžeta opštine Lajkovac za 2016. godinu, u kojoj su odbornici opozicije izneli primedbu na nedovoljnu realizaciju budžeta, s obzirom da je preneto 345 miliona iz prethodne godine, predsednik Živković je napravio paralelu sa periodom od 2012. do 2015. godine, kada je izvršenje na pojedinim budžetskim pozicijama bilo duplo manje nego 2016. godine.


Rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Tatijana Panić takođe se potrudila da odbornicima objasni način prezentacije budžeta, koji je nešto promenjen i radi se prema uputstvima i formularima Ministarstva finansija, takođe je i pojasnila pojedine stavke budžeta i iz izveštaja za 2016. i iz rebalansa budžeta, o kojima su pre toga govorili odbornici. Govoreći o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta, rukovodilac resornog odeljenja Predrag Mirković naveo je pojedinačnu plansku dokumentaciju predviđenu programom, poput one za naselje Vojni krug gde će biti premešteni ljudi iz Malog Borka i Skobalja, u pitanju je zemljište od tri hektara; izradu tehničke dokumentacije za klizište u Pepeljevcu; zatim za pojedinačne ulice u gradskim i seoskim mesnim zajednicama; projektnu dokumentaciju za adaptaciju i sanaciju srednje škole i osnovne škole u Bajevcu itd.
U uobičajenoj izjavi medijima o završetku sednice predsednik Skupštine opštine Lajkovac Živorad Bojičić je rekao da je rasprava  ipak bila konstruktivna, ističući da su i završni račun, ali i prvi rebalans budžeta predstavljeni na pravi način od strane predlagača.
-Veoma je jasno šta će se raditi u narednom periodu i rukovodilac odeljenja za budžet i finansije je u svojim izlaganjima sve jako dobro objasnila. Svakako se vidi da je osnovna intencija predlagača ovih izmena budžeta za ovu godinu upravo to da se završe ključni kapitalni objekti, čija je izgradnja u toku. Takođe, lepo se vidi šta se sve radi na terenu i kada je u pitanju vodosnabdevanje i kada je u pitanju ostala komunalna infrastruktura. Pošto su neki odbornici isticali da postoji aneks ugovora o kreditu koji smo uzeli za izgradnju bazena, moram da pojasnim da nema nikakvog aneksa već postoji taj jedan jedini ugovor o kreditu, koji je zaključen sa Hipo Alpe Adrija bankom. Takođe, jasno je rečeno da se neće graditi olimpijski bazen već jedan poluolimpijski i drugi rekreativni, koji će biti nešto manji.
Takođe, nNa četrnaestoj sednici SO Lajkovac je konstatovan prestanak mandata dosadašnjem direktoru Javne ustanove za sport i omladinu, Nemanji Živkoviću, koji je podneo ostavku iz ličnih razloga, a na mesto vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovana je Dragana Jelenić, diplomirani ekonomista iz Nepričave.

Uspon
Back to top button