Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Usvojena Odluka o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su Odluku o pribavljanju neizgrađenog građevinskog

zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, kao i Odluku o prihvatanju ponude za pribavljanje

neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Valjeva.

U cilju pokazivanja spremnosti da unaprede međusobne odnose, kao i jasno iskažu namere za

realizaciju investicije u Srbiji, kompanija iz Savezne Republike Nemačke, Ministarstvo privrede

Republike Srbije i grad Valjevo su potpisali Memorandum o saradnji.

Kompanija iz Nemačke posluje u industriji sanitarija i aktivna je već 120 godina na tržištu, poseduje

pet pogona u četiri države širom sveta i zainteresovana je za izgradnju i otvaranje novog proizvodnog

pogona u Srbiji, odnosno za realizaciju investicionog projekta koji podrazumeva otvaranje novog

pogona za proizvodnju na teritoriji grada Valjeva.

S obzirom na prisutna ograničenja u okviru Privredne zone Valjevo i nemogućnosti formiranja

odgovarajuće parcele za smeštaj svih planiranih objekata neophodnih za proces proizvodnje,

grad Valjevo je pronašao rešenje i lokaciju za realizaciju ovog investicionog projekta, za čije formiranje je bilo potrebno izmeniti granicu postojećeg Generalnog urbanističkog plana, kao i granice katastarskih opština Valjevo i Popučke.

Skupština grada Valjeva usvojila je Izmene i dopune GUP – a – prva izmena za površinu od 34,9 ha koja se nalazi u KO Popučke, odnosno proširenje građevinskog područja u kome je planirana privredna namena, kao i definisanje novih lokacija za izgradnju infrastrukturnih objekata u javnoj svojini grada Valjeva, a koji su neophodni za funkcionalnost planiranog područja.

S obzirom da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, utvrđuje projekte za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, za potrebe upućivanja inicijative grada Valjeva ka Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za proglašenje ovog investicionog projekta za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, potrebno je da se katastarske parcele pribave u javnu svojinu grada Valjeva. Odbornici su doneli Odluku o prihvatanju ponude za pribavljanje neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Valjeva.

Komisija za građevinsko zemljište je donela zaključak koji je upućen Skupštini grada Valjeva, odnosno na usvajanje Odluke o prihvatanju ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Katastarske parcele nalaze se uz kompleks građevinskog zemljišta koje je u svoji grada Valjeva i predstavljaju jedini mogući način pribavljanja zemljišta neposrednom pogodbom za formiranje građevinskih parcela u skladu sa Planom generalne regulacije – Privredna zona – a sve u cilju realizacije investicionog projekta za izgradnju objekata od interesa za Republiku Srbiju.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković istakao je da je nemački investitor pokazao ozbiljnu zainteresovanost, čijim se dolaskom stvara prilika za nova radna mesta i u drugim branšama.

„Najava novih investicija predstavlja sjajne vesti za grad Valjevo i iz tih razloga, najpre zahvalnost predsedniku Republike Srbije, celom timu koji je na tome radio i omogućio nove razvojne šanse za naš Grad.

To je upravo nešto o čemu treba uvek da pričamo, o budućnosti, investitorima, o tome da ćemo Privrednu zonu uposliti i da ćemo našim sugrađanima obezbediti nova radna mesta, a ovo je samo jedan od koraka.

Ogroman je rad iza nas, mali broj ljudi možda zna koliko truda i eneregije ulažemo u sve ovo, a ovo je jedan od ključnih koraka da završimo pregovore sa nemačkim investitorima“, naglasio je gradonačelnik.

Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!