Вести

Увид у бирачки списак

ODLUKOM PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE BROJ:013-541/17 OD 02.03.2017.GODINE RASPISANI SU IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE, ZA 02.04.2017.GODINE.

NA OSNOVU ČL. 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („Sl. Glasnik RS“, br. 104/2009 i 99/2011),GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA VALJEVA KAO ORGAN NADLEŽAN ZA AŽURIRANJE DELA BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA VALJEVA OBAVEŠTAVA GRAĐANE DA JE IZLOŽILA DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA VALJEVA I POZIVA GRAĐANE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA DA MOGU IZVRŠITI UVID U BIRAČKI SPISAK I PODNETI ZAHTEV ZA UPIS ILI BRISANJE IZ BIRAČKOG SPISKA, IZMENU, ISPRAVKU ILI DOPUNU PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU, SVAKOG RADNOG DANA POČEV OD 03.03.2017.god. DO 17.03.2017.god. U 24,00 ČASA, KADA ORGAN NADLEŽAN ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA DONOSI REŠENJE O ZAKLJUČENJU BIRAČKOG SPISKA.

OD PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE PRAVO NA UVID I NA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PROMENU U BIRAČKOM SPISKU IMA I PODNOSILAC IZBORNE LISTE ILI LICE KOJE ON OVLASTI, NA ISTI NAČIN I PO ISTOM POSTUPKU PO KOME TO PRAVO IMAJU I GRAĐANI, UZ PRILAGANJE ZAKONOM PROPISANIH DOKAZA ZA VRŠENJE PROMENA, A AKO ZAHTEV NE PODNOSI PODNOSILAC PROGLAŠENE IZBORNE LISTE I DATO PUNOMOĆJE OVERENO U SKLADU SA ZAKONOM.

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA MOGU NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA, PODNETI ZAHTEV DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLJI.

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA MOGU NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA, PODNETI ZAHTEV DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U INOSTRANSTVU.

POZIVAJU SE MALOLETNA LICA KOJA STIČU BIRAČKO PRAVO NAJKASNIJE NA DAN IZBORA DA MOGU IZVRŠITI UVID U DEO BIRAČKOG SPISKA, U CILJU PROVERE LIČNIH PODATAKA UPISANIH U BIRAČKI SPISAK I TRAŽITI UPIS, BRISANJE, ISPRAVKU I DOPUNU NEKE ČINJENICE, UZ PRILAGANJE POTREBNIH DOKAZA.

UVID U BIRAČKI SPISAK GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠENE IZBORNE LISTE MOGU IZVRŠITI U ZGRADI GRADSKE UPRAVE VALJEVO NA III SPRATU, KANCELARIJA BR.48, SVAKOG RADNOG DANA, U VREMENU OD 7,30 DO 15,30 ČASOVA.

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA REŠENJA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU DONOSI GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSIJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA VALJEVA DO ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO DO 17.03.2017.god. DO 24,00 ČASOVA.

PO ZAKLJUČENJU BIRAČKOG SPISKA GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠENE IZBORNE LISTE MOGU PODNETI ZAHTEV ZA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU NEPOSREDNO MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ILI PREKO GRADSKE UPRAVE PREMA MESTU PREBIVALIŠTA PODNOSIOCA ZAHTEVA, ODNOSNO PO MESTU BORAVIŠTA ZA INTERNO RASELJENA LICA ZAKLJUČNO SA 29.03.2017.god. DO 24,00 ČASOVA.

SVE POTREBNE INFORMACIJE U VEZI BIRAČKOG SPISKA  GRAĐANI MOGU DOBITI NA TELEFON BROJ 294-788.

RADI UVIDA U BIRAČKI SPISAK OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU.

Uspon
Back to top button