Вести

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГА ЗА ПОРЕЗ(Мионица)

Opština Mionica uz saglasnost predsednika Opštine obaveštava poreske obveznike-pravna lica, preduzetnike i fizička lica sa područja opštine Mionica o odlaganju plaćanja poreskog dugovanja.

Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate mogu podneti svi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) za dugovani porez koji obuhvata glavni dug i 50% pripadajuće kamate na taj dug, a koji je dospeo za plaćanje na dan podnošenja zahteva i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu.
Zahtev se podnosi Odeljenju za budžet i finansije, Odsek za poreze i lokalne javne prihode, a preko Pisarnice Opštine Mionica počev od 07.03.2017. godine.

 

Pun tekst obaveštenja možete preuzeti ovde .

Uspon
Back to top button