ВестиИнформацијеКултураПривреда

Vidrak u novoj godini proširuje obim poslovanja

Preduzeće Vidrak u 2017. godini programom poslovanja predvidelo je prihode od 280,07 miliona dinara. Najveći udeo u ovim prihodima dolazi od naplate usluge odnošenja smeća fizičkim i pravnim licima.

Planirani godišnji prihod JKP Vidrak za 2017. godinu je za 1% veći od prethodne godine i predvidja se u iznosu od 280,07 miliona dinara. U strukturi prihoda najveći udeo je od usluge odnošenja smeća u iznosu od 141 milion dinara. Planirani prihod od naplate parkiranja je 33,3 miliona dinara, a za uslugu zbrinjavanja pasa lutalica na račun Vidraka grad će uplatiti 7 miliona dinara. Uslugu održavanja javnih zelenih površina Vidrak će naplatiti u iznosu od 31 miliona , a za uklanjanje divljih deponija milion dinara.
U strukturi rashoda najveća stavka su zarade zaposlenih za koje će Vidrak izdvojiti 142 miliona dinara. Vidrak planira u narednoj godini i rekonstrukciju stare upravne zgrade i adaptaciju poslovnog prostora, nabavku vozila za prevoz pokojnika, nabavku cisterne za pranje ulica, a za službu zoohigijene teretno vozilo i ogradu.
Na osnovu planiranog programa Vidrak predvidja i doobit u iznosu od 174 000 dinara.
Broj zaposlenih na kraju 2016. godine iznosio je 241, a Vidrak će zatražiti saglasnost ministarstva za novozapošljavanje.
„ Mi moramo tražiti saglasnost zbog reciklažnog centra koji počinje sa radom. U preduzeću nemamo mogućnost preraspodele zaposlenih kako bi obezbedili ljude za reciklažni centar. Mi smo sproveli javnu nabavku za liniju u reciklažnom i ona treba ovog meseca da bude instalirana . Zaista se nadamo da ćemo dobiti saglasnost za još ljudi jer u protivnom nećemo moći da počnemo sa radom. Očekivanja su nam da će to ministarstvo odobriti jer se radi o potpuno novom segmentu  poslovanja koji Vidrak do sada nije imao“, objašnjava direktor Sladjana Marković.
Po njenim rečima Vidrak će zatražiti saglasnost za još 11 zaposlenih.
Izgradnja reciklažnog centra započela je 2012. godine i to u saradnji grada sa  republičkim Eko fondom  u iznosu od 39 miliona dinara, a grad Valjevo opredelio je u budžetu 18 miliona dinara.
Budžetom naredne godine opredeljno je još 15 miliona dinara za drugu fazu i kako je tada bilo najavljeno opremanje. Zanimljivo je da je tada 2012. godine bilo predvidjeno da izgradnja reciklažnog centra traje samo tri meseca. I izgradnja je potrajala , ali i očito opremanje.

Uspon
Back to top button