Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Vujović o zelenim investicijama i šta Valjevo radi po tom pitanju

Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović posetila je juče Sombor i poslala veoma važne poruke.

Vujović je izdvojila Sombor kao jedan od gradova u kome se realizuje niz projekata koji za cilj imaju unapređenje životne sredine i kvaliteta života građana.

Prilikom posete, obišla je naselje Svetozar Miletić i akciju sadnje 1500 novih sadnica bagrema.

Čini se da, u odnosu na raniji period, u Srbiji ima sve više sličnih akcija, između ostalog zahvaljujući i samom ministarstvu.

“Zahvaljujući sredstvima koja smo putem javnog konkursa dodelili gradovima i opštinama, Srbija je ove godine bogatija za 150.000 novih sadnica autohtonih vrsta, od čega se više od 40 odsto sadi na teritoriji Vojvodine, koja je najmanje pošumljena. Čestitam rukovodstvu Sombora što su kandidovali dobre projekte, jer osim pošumljavanja, grad je aplicirao i dobio sredstva i za projekat sanacije devastiranog zemljišta kod nekadašnje kafilerije “Proteinka”, ali i za uklanjanje divlje deponije u naselju Čonoplja, gde  je u toku i postavljanje video nadzora” rekla je Vujović.

Osim pošumljavanja, širom Srbije aktuelni su projekti čišćenja i sanacija divljih i drugih deponija, kao i izgradnja sanitarnih deponija.

Konkretno u Čonoplji, uklonjeno je više od 1.600 kubika otpada, a prostor na kojem se nalazilo smetlište će biti pošumljen.

“Tokom septembra smo očistili oko 500 divljih deponija širom Srbije i od izuzetnog je značaja da se na tim lokacijama više ne prave deponije”, rekla je Vujović.

Važnije od samog postupka uklanjanja divljih deponija je bolje praćenje i kontrola, tako da je Sombor uz pomoć ministarstva dobio na korišćenje osam kamera koje će obezbediti celodnevni nadzor lokacija.

“Ukoliko snime neodgovorne pojedince da ponovo odlažu otpad na očišćenim lokacijama, uslediće prijave i kažnjavanje. Ovo je jedan od načina da se izborimo sa nepropisnim odlaganjem otpada i da budućim generacijama ostavimo čistiju Srbiju i kvalitetniju životnu sredinu”, rekla je Vujović i istakla da su neki od najvažnijih kapitalnih zelenih projekata izgradnja modernih i sanitarnih regionalnih centara za upravljanje otpadom i deponija.

Ekološki usmereni napori Valjeva

Početkom godine, Valjevo je kod Ministarstva za zaštitu životne sredine konkurisalo sa dva projekta i dobilo sredstva u vrednosti od 84 miliona dinara.

Prvi projekat podrazumeva prelazak lokalne toplane na ekološki čistiji energent (gas) izgradnjom neophodne opreme, ali i priključivanje javnih ustanova koje su u prethodnom periodu označene kao značajni zagađivači na sistem daljinskog grejanja.

Kao što su građani u prilici da posvedoče, u toku su radovi na priključivanju objekata Zavoda za javno zdravlje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Međuopštinskog istorijskog arhiva na sistem daljinskog grejanja.

Ukupna vrednost tog projekta je 103,6 miliona dinira, a učešće Grada iznosi 23,6 miliona dinara.

Drugi projekat, za koji je Valjevo od Ministarstva dobilo 4 miliona dinara tiče se pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina.

Nedavno je preduzeće “Agrorazvoj”, kome je povereno gazdovanje gradskim šumama, izašlo u javnost sa Elaboratom o stanju šume u parku “Pećina” i predlogom za sanaciju iste u nekoliko faza, uklanjanjem suvih i obolelih stabala i sadnjom novih i zdravih.

Upravljanje otpadom

Valjevo je i jedan od gradova koji u julu 2021. godine sa Ministarstvom zaštite životne sredine potpisao ugovor o uklanjanju šest divljih deponija, na čijem je mestu planirano postavljanje eko parkova.

Lokacije su naselje Milivoja Bjelica, Popare, Brđani, Gradac, Peti puk i na raskrsnica Đerdapske i Ulice Dimitrija Tucovića. Vrednost tog projekta je 10 miliona dinara.

Grad Valjevo je jedna od lokalnih samouprava koja kao osnivač učestvuje u izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić”, koji je označen kao međunarodni projekat, budući da se u iznosu od 26 miliona evra početnu fazu projekta finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Prema najavama iz preduzeća “Eko – Tamnava” d.o.o. o kojima je bilo reči u sredstvima javnog informisanja, plan je da se, u skladu za zahtevima EBRD-a, izvrši potpuno opremanje sistema. Plan se odnosi na nabavku posuda za odlaganje otpada, kontejnera, kamiona, izgradnjom reciklažnih dvorišta, transfer-stanica, postrojenja za selekciju otpada za svaku od lokalnih samouprava koje će biti korisnici regionalne deponije.

Unapređivanje energetske efikasnosti

U oblasti unapređivanja energetske efikasnosti, grad Valjevo je 28. septembra objavio javni poziv građanima i stambenim zajednicama za četiri mere energetske sanacije.

Dana 18. novembra objavljene su preliminarne rang liste krajnjih korisnika mera termičke izolacije kuća i stambenih zgrada, zamene stolarije i kotlova.

U narednom periodu značajnu pažnju treba posvetiti i edukaciji i intenzivnijem uključivanju građana u ekološki orijentisane projekte i napore, jer jedino zajedničkim snagama možemo biti u stanju da se izborimo sa složenim ekološkim izazovima.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!