Вести

Za Karađorđevu i Savski kej 854,3 miliona dinara

Grad Beograd obezbedio 854,3 miliona dinara za rekonstrukciju Karađorđeve ulice i Savskog keja.

Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović precizirao je da je potpisan ugovor o izvođenju radova sa izabranim ponuđačem a da investiciju realizuje Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda po planu i programu Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Prema njegovim rečima, radovi će početi po pribavljanju odgovarajućih sredstava finansijskog obezbeđenja i polisa osiguranja, a rok za izvođenje radova je 425 dana od uvođenja izvođača u posao.

Mladenović je objasnio da radovi obuhvataju rekonstrukciju dela Karađorđeve ulice, od Brankovog mosta do raskrsnice sa Pariskom ulicom, kao i rekonstrukciju tramvajskih koloseka od Brankovog mosta do tramvajske okretnice kod Kalemegdana.

– Na ovom potezu, dužine 682 metra, biće izgrađena nova tramvajska pruga i kontaktna mreža do okretnice kod Kalemegdana, saobraćajnica do Pariske ulice će biti rekonstruisana, a trotoari i biciklističke staze biće prošireni i popločani novim zastorom – najavio je pomoćnik gradonačelnika.

Rekonstruisana saobraćajnica će u sredini imati saobraćajnu traku za tramvaj i javni prevoz putnika, dok će sa svake strane biti po jedna saobraćajna traka za svaki smer, sa obostranim trotoarima i biciklčističkom stazom, dodao je Mladenović.

Istovremeno, tramvajska pruga će neposredno iza Brankovog mosta biti izmeštena ka Savi, čime se dobija više prostora za pešački saobraćaj uz postojeće objekte.

Tako da će, kazao je Mladenović, vozila koristiti po jednu saobraćajnu traku sa obe strane tramvajske baštice.

– Trasu tramvaja će koristiti i vozila za javni prevoz putnika radi ubrzanja protoka saobraćaja, uz ostvarivanje maksimalne bezbednosti svih učesnika – rekao je on i dodao da je u zoni zgrade Kapetanije uz saobraćajnicu predviđena niša za putničke autobuse kojima će se prevoziti putnici sa turističkih brodova od pristaništa ka centru grada.

Savski kej će, kako je objasnio Mladenović, biti uređen na delu od Brankovog mosta do kraja Beton hale. na površini od oko jedan hektar. Preciznije, naglasio je on, biće uređene zelene parkovske površine, pešačke staze, postavljeno dečije igralište, dok će biciklistička staza duž celog poteza biti širine od 2,5 do 3,5 metra i predstavljaće deo biciklističkog koridora Dorćol – Ada Ciganlija.

Takođe, na Savskom keju biće formiran travnjak i posađena nova stabla, žbunje i ukrasno bilje, kao i urbani mobilijar, a za potrebe navodnjavanja i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda biće postavljeno preko 2.000 metara infrastrukturnih vodova, zaključio je Mladenović.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

https://info24.rs/2018/10/30/za-karadordevu-i-savski-kej-8543-miliona-dinara/

Uspon
Back to top button