VestiInformacije

Sedam godina rada Angiosale

Pre sedam godina počela je sa radom Angiosala u Valjevskoj bolnici. Od početka ove godine zbrinuto je 280 akutnih infarkta miokarda, a u protekloj godini taj broj je dosegao 320 pacijenata. Ove godine je ugrađeno 74 pejsmejkera i tu se beleži tendencija porasta. Urađeno je i oko 280 perifernih procedura. Šeg Angiosale dr Milan Nikolić istakao je značaj timskog rada i stalne edukacije kadra kako bi se održali rezultati rada koji spašavaju živote.

– Vrlo je značajno da ovaj vid lečenja bude pristupačan svakom bolesniku jer se svakome može desiti akutni infarkt miokarda. U Angiosali se radi invazivna terapija koja odmah rešava problem i zato je važno da Angiosala bude dostupna svima. Ovde gravitira oko 200 hiljada ljudi, a još iz Mačvanskog regiona imamo oko sto hiljada. Mi smo imali sreću da smo pre sedam godina dobili Angiosalu kao prva regionalna bolnica van kliničkih centara. Za sedam godina rada spaseno je stotine života, ali se iškolovao i kvalitetan kadar. Uvek se posao proširuje paralelno sa školovanjem kadra, pa tako u budućnosti će trebati više operatera i tehničara i sestara. Naši rezultati su u poređenju sa drugim sličnim centrima zadovoljavajući. Mi rezultate stalno kompariramo i naš rad posmatraju i evaluiraju i naši profesori iz Beograda koji su uvidom u naše angiografije i rezultate drugih procedura zadovoljni, a mi ćemo se truditi da tako i ostane – naveo je dr Nikolić.

Trenutno je opremljenost Angiosale zadovoljavajuća, a pored lečenja koronarnih bolesnika sa ishemijskom bolešću srca ovde se leče i poremećaji srčanog ritma. Angiosala je dakle i prostor gde se rešavaju i plasiraju pejsmejkeri uz konsultanta iz Kragujevca, a plan je da se uputi na stručno osposobljavanje za ovu patologiju jedan mladi specijalista. Od početka ove godine urađeno je oko 80 pejsmejkera i tu imamo tendenciju porasta.

Dr Nikolić kao primarnu stvar za razvoj Angiosale navodi ulaganje u kadrove jer je osim angiografskog programa u porastu potreba za elektro stimulacijom srca i plasiranjem pejsmejkera. Tim Angiosale se stalno edukuje. Osim lekara u timu su i instrumentari i radiološki tehničari koji su svi obučeni za ovaj pre svega timski rad za koji nekada treba i deset ruku da bi se bolesnik adekvatno zbrinuo i svi oni su edukovani da znaju šta treba da urade u kom momentu.

 izvor:obvaljevo.rs

Prikaži više

Slične objave

Close