ВестиПривреда

Euro Lithium Balkan – Geotermalni potencijal u okolini Valjeva ,preduzeće Euro Litijum Balkan će finansirati u potpunosti iz svojih sredstava

Preduzeće Euro Lithium Balkan d.o.o., planira da započne projekte vezane za istraživanje geotermalnog resursa u Valjevsko – mioničkom basenu.

Osnovna ideja je zasnovana na rezultatima Studije o hidrogeotermalnom potencijalu Valjevsko – mioničkog basena koju je uradio Departman za Hidrogeologiju Rudarsko – geološkog fakulteta u Beogradu na inicijativu našeg preduzeća.  Shodno tome je i započeta izrada projekata za istraživanje mogućnosti iskorišćenja geotermalnog resursa u svrhu proizvodnje toplotne energije koja bi mogla biti iskorišćena u sistemu daljinskog grejanja u Valjevu, kao i za eventualnu upotrebu u procesima vezanim za tehnološke procese mogućeg ležišta mineralnih sirovina. Potencijal je, prema Studiji, dovoljno veliki i može prevazići kapacitet Toplane u Valjevu.

Izradu projektne dokumentacije, koja je već predata MInistarstvu, tehničku kontrolu i izvođenje radova na istraživanju, izradu istražno/proizvodnih bunara, kao i Elaborat o rezervama geotermalnog resursa, preduzeće Euro Litijum Balkan će finansirati u potpunosti iz svojih sredstava. Sve rezultate i objekte nakon istraživanja prema projektu vrednom oko milion eura, staviće gradu na raspolaganje bez ikakve naknade.

Ova istraživanja su poseban vid hidrogeoloških istraživanja i ne koriste se za dobijanje rezultata vezanih za geološka istraživanja mineralnog resursa bora i litijuma kojima se naše preduzeće bavi na prostorima Valjevsko – mioničkog basena.
Projekti su predstavljeni u Privrednoj Komori Srbije, kao i u Regionalnoj Komori Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Mogućnosti koje se otvaraju realizacijom projekata, su naišle na razumevanje u obe Komore, a u kontaktima sa USAID-om i EBRD, odnosno njihovim saradnicima, definisano je da postoji zainteresovanost i sa njihove strane, da se podrži stavljanje u funkciju geotermalnog resursa.

S obzirom da je za uspešnu realizaciju projekata neophodna i saradnja gradskih institucija, Euro Lithium Balkan je obavestio gradsku upravu i zatražio sastanak, o čemu još nije dobijena povratna informacija.

Realizacija, odnosno, stavljanje u funkciju ovog resursa bi donelo nezavisnost gradske toplane energentima, a prelaskom sa fosilnih goriva na ovaj potpuno ekološki bezbedan izvor energije, obezbedilo bi se značajno smanjenje zagađenja vazduha u gradu Valjevu, ali i okolini.

Dopis kompanije Euro Lithium Balkan d.o.o. vezano za  geotermalni potencijal u okolini Valjeva prenosimo u celosti.

Uspon
Back to top button