ВестиИнформације

Град уложио значајна средства у реконструкцију и опремање Дома здравља

Gradonačelnik grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović posetio je danas Dom zdravlja, obišao sve službe i rekonstruisane i uređene prostorije, investicije u koje je grad Valjevo uložio značajna sredstva u prethodnom periodu. Ovom prilikom gradonačelnik Gvozdenović je razgovarao sa direktorom Doma zdravlja i zaposlenima o mogućnostima daljeg unapređenja rada službi Doma zdravlja, o problemu nedostatka kadrova, o nabavci neophodne opreme,  vozila, kao i o drugim aktuelnim pitanjima kao što je akdreditacija ustanove koje je u ponedeljak. Gradonačelnik Gvozdenović se u srdačnom razgovoru sa pacijentima upoznao i sa njihovim predlozima koji su usmereni ka poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

„Grad Valjevo će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u renoviranje, opremanje i nabavku nove opreme u Domu zdravlja, jer je primarna zdravstvena zaštita od izuzetnog značaja“, naglasio je između ostalog ovom prilikom gradonačelnik Gvozdenović.

U prethodnom periodu realizovano je niz značajnih investicija.Nabavljen je autoklav, jer je Dom zdravlja je do sada sterilizaciju instrumenata i pribora vršio u Opštoj bolnici Valjevo. Nabavljen je dvanaestokanalni EKG aparat, kao i tri trokanalna EKG aparata.

Nabavljen je audiometar, kako bi lekari koji rade specifičnu zdravstvenu zaštitu mogli što bolje utvrditi stanje sluha pacijenata, što je naročito neophodno za radna mesta sa povećanim rizikom. Ukupna vrednost aparata i opreme obezbeđene u 2016. je 4.537.592,00 dinara.

Obnovljen je nameštaj za ordinacije i ambulante ukupne vrednosti 1.709.208,00 dinara. Nabavljena je računarska oprema  za rad svih službi u Domu zdravlja ukupne vrednosti 2.149.051,20.

Nabavljena su tri automobila  za potrebe Službe kućnog lečenja i nege i Službu polivalentne patronaže u ukupnom iznosu 2.980.981,00 dinar. U 2017. planirana je  nabavka još jednog putničkog vozila i dva sanitetska vozila za Službu hitne medicinske pomoći.

Izvršena je sanacija  toaleta i rekonstrukcija kanalizacione mreže, što iznosi  2.642.980,00 dinara. Rekonstruisano je 12 toaleta, pri čemu svaki toalet ima po dve ili tri kabine. Izvršeno je krečenje i postavljanje podova  u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih i Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu.  Izvršena je popravka i održavanje grejne mreže u ukupnom iznosu od 1.559.602,00 dinara. Izvršena je zamena dela cevi u Službi hitne medicinske pomoći i Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih. Nabavljena je radna odeća  za sve zdravstvene radnike u Domu zdravlja u ukupnom iznosu od  1.408.662,00 dinara. Nabavljen je softver  za deo računara u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Tendencija nabavke legalnih softvera će se nastaviti sve dok ne budu zamenjeni svi postojeći programi.

Za 2017. godinu predviđena je nabavka putničkog vozila i dva sanitetska vozila, ultrazvučnog aparata, dva defibrilatora, namenskog frižidera za vakcine, dva CTG aparata, autoklava, aparata za anesteziju sa stomatološkom stolicom za oralnu hirurgiju, dva inhalatora, vaga za bebe i odrasle, računara sa štampačima, GPS sistema praćenja vozila, sistema za identifikaciju prisutnosti na radu, klima uređaja, krečenje i sanaciju objekata i prostorija sa zamenom podova. Dom zdravlja je konkurisao kod Kancelarije za javna ulaganja za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekta Doma zdravlja i Stomatologije.

izvor:valjevo.rs

Uspon
Back to top button