Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivredaHronika

Popis i evidencija nezakonito izgrađenih objekata

Obaveštavamo građane da će u narednom periodu članovi Gradske komisije za popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata, nastaviti sa radom na terenu. Nezakonito izgrađeni objekti će se popisivati, u narednom periodu, u užem centru grada.

Nakon dostupnosti satelitskog snimka Republike Srbije, stekli su se uslovi da se dobije kompletniji uvid u i evidentiraju svi objekti koji su nezakonito izgrađeni. Članovi komisija će imati službene legitimacije i rešenje o obrazovanju Komisije. Zbog hitnosti postupka, kao i kratkog roka u kome mora da se završi popis, mole se građani da pripreme dokumentaciju koju poseduju za objekat- građevinsku dozvolu, ili upotrebnu dozvolu.

Komisije će koristiti podatke Republičkog geodetskog zavoda –Službe katastra nepokretnosti Valjevo, pa je moguće da su objekti koji su građeni sa potrebnom dokumentacijom u Katastru nepokretnosti, upisani kao objekti izgrađeni bez odobrenja za gradnju.

Na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata, jedinice lokalne samouprave su obavezne da popišu i evidentiraju nezakonito izgrađene objekte na teritoriji grada Valjeva. Cilj popisa je da se ozakoni što više objekata, po najpovoljnijim uslovima.

Izvor:

Grad Valjevo

Odsek za informisanje i protokol

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!