ВестиИнформацијеПривредаХроника

Попис и евиденција незаконито изграђених објеката

Обавештавамо грађане да ће у наредном периоду чланови Градске комисије за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката, наставити са радом на терену. Незаконито изграђени објекти ће се пописивати, у наредном периоду, у ужем центру града.

Након доступности сателитског снимка Републике Србије, стекли су се услови да се добије комплетнији увид у и евидентирају сви објекти који су незаконито изграђени. Чланови комисија ће имати службене легитимације и решење о образовању Комисије. Због хитности поступка, као и кратког рока у коме мора да се заврши попис, моле се грађани да припреме документацију коју поседују за објекат- грађевинску дозволу, или употребну дозволу.

Комисије ће користити податке Републичког геодетског завода –Службе катастра непокретности Ваљево, па је могуће да су објекти који су грађени са потребном документацијом у Катастру непокретности, уписани као објекти изграђени без одобрења за градњу.

На основу Закона о озакоњењу објеката, јединице локалне самоуправе су обавезне да попишу и евидентирају незаконито изграђене објекте на територији града Ваљева. Циљ пописа је да се озакони што више објеката, по најповољнијим условима.

Извор:

Град Ваљево

Одсек за информисање и протокол

Uspon
Back to top button