Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Privreda

REAKREDITACIJA SERTIFIKATA SRPS ISO/IEC 17025:2017

Usluge koje pruža Metrološka laboratorija su takvog nivoa kvaliteta koji odgovara iskazanim i očekivanim zahtevima svih naših korisnika. Zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga je stalni, primarni i dugoročni cilj u našem poslovanju. Niko unutar Metrološke laboratorije, svojim postupkom ne sme da podredi
zadovoljavanje zahteva korisnika nekim drugim interesima.

Metrološka laboratorija ostvaruje sledeće zahteve:

1. Ostvarivanje najvišeg nivoa kvaliteta usluga u oblasti metrologije na tržištu Srbije.
2. Kontinuirano održavanje i poboljšanje ovog nivoa kvaliteta.
3. Kontinuirano povećanje zadovoljstva korisnika.
4. Obezbeđenje nezavisnosti i nepristrasnosti u svim procesima.
5. Kontinuirano praćenje i primena zahteva međunarodnih i državnih institucija koji se
odnose na procese Metrološke laboratorije.

Na osnovu ovih činjenica Metrološka laboratorija HK „Krušik” a.d. stekla je uslove da joj Akreditaciono telo Srbije (ATS) izvrši reakreditaciju sertifikata kome je istekao rok važenja.
Akreditacija novog sertifikata SRPS ISO/IEC 17025:2017 važi do 21.12.2023. Nadzorna provera će
se vršiti jednom godišnje do isteka važnosti sertifikata.

Oznake
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!