Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Privreda

SAOPŠTENJE IZ KRUŠIKA

Povodom zlonamernih i neistinitih tvrdnji pojedinih medija i neodgovornih političara o poslovanju Holding korporacije Krušik, a sa ciljem istinitog obaveštavanja javnosti rukovodstvo korporacije ističe sledeće:
Holding korporacija Krušik je u 2019. godini ostvarila ukupnu proizvodnju u vrednosti od blizu 100 miliona USD, dok je vrednost
izvoza iznosila 95 miliona USD. Korporacija redovno isplaćuje plate, poreze i doprinose, koji u proseku iznose 2,8 miliona USD mesečno.
Orkestrirana negativna medijska kampanja protiv HK Krušik u kojoj već godinu dana šire neistine domaći političari i mediji, kao i neke strukture susedne zemlje čije fabrike su direktni konkurenti HK Krušik na svetskom tržištu, nanala je štetu poslovanju i dovela do smanjenja tražnje za proizvodima naše korporacije na svetskom tržištu.
HK Krušik je u poslednjem kvartalu ove godine sve više svestan prljavih namera i pokušaja dela javnosti i pojedinaca da unište ne samo Krušik već kompletnu odbrambenu industriju Srbije, kao zdravo industrijsko jezgro naše zemlje, intenzivirao direktne kontakte sa postojećim i jednim brojem novih kupaca i dobavljača. Cilj je povećanje obima novog ugovaranja i očuvanje i unapređenje stabilnosti proizvodnje. Dosadašnje najave su ohrabrujuće što obećava zadržavanje nivoa uposlenosti, a iskreno se nadamo i povećanje u narednoj godini.
Praveći prvu projekciju poslovne politike za 2020. godinu i naredne dve godine, nadzorni odbor, zajedno sa izvršnim odborom i širim rukovodstvom fabrike razmatrao je sve moguće opcije za uspešno funkcionisanje fabrike u 2020. godini i kasnije. Uvažavajući posledice negativne kampanje koja se vodi protiv Krušika i potencijalne štete po
Krušik i njegove ključne dobavljače, predloženo je više modela za efikasno i ekonomično poslovanje fabrike. Uvažavajući realne
tržišne uslove, analizirane su moguće uštede u svim segmentima poslovanja fabrike, a pre svega one koje se odnose na troškove
materijala, korekciju zarada zaposlenih i prilagođavanje broja zaposlenih realnim tržišnim uslovima, jer su troškovi u ta tri
segmenta dominantni.
Posebno su sagledani aspekti u kojima Republika Srbija može da pruži podršku fabrici radi očuvanja strateškog interesa u oblasti
proizvodnje minobacačkog i raketnog programa. U predmetne razgovore su uključeni i predstavnici pet sindikalnih organizacija, od kojih su četiri reprezentativna. Stav aktuelnog rukovodstva je da uključivanje šireg kruga rukovodstva i predstavnika zaposlenih predstavlja najbolji način da se opredele strateški koraci poslovne politike u narednom periodu. Zaključeno je da svoje predloge dostave i predstavnici radnika i rukovodstva na srednjem nivou, u cilju formiranja optimalnog rešenja i da se dalji razgovori nastave početkom januara naredne godine.
Nažalost, iskrene namere upravnih i rukovodećih struktura, kao i dela predstavnika radnika ponovo su, po ko zna koji put, zloupotrebljene i pretvorene u dnevno političko prepucavanje.
Holding korporacija Krušik moli političare i medije da prestanu sa medijskim objavama različitih neistina ili poluistina o Krušiku, ličnih podataka kupaca i njihovih vlada, sklopljenih ugovora, jer to u ovoj vrsti posla nanosi ogromne štete ne samo Krušiku, nego i velikom broju dobavljača koji zavise od Krušika i dovodi u pitanje očuvanje radnih mesta u Krušiku i mnogim drugim fabrikama čiji opstanak zavisi od Krušika.

Oznake
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!