Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Sve porodilje od grada Valjeva imaju pravo na nadoknadu

Ovo pravo će ostvariti porodilje koje imaju prebivalište na teritoriji grada Valjeva duže od šest meseci pre rođenja deteta, koje neposredno brinu o svom prvorođenom detetu i čije dete ima prebivalište na teritoriji Valjeva. Ukoliko porodilja rodi dvoje, ili više dece prilikom porođaja, ona će ovo pravo ostvariti za svako rođeno dete prilikom tog porođaja.

Pravo se ostvaruje na osnovu podnetog zahteva Odeljenju za društvene delatnosi Gradske uprave Valjevo.

Zahtev podnosi porodilja, odnosno otac prvorođenog deteta u roku od šest meseci od dana rođenja prvorođenog deteta.

Dokazi koji su potrebni za ostvarivanje prava su:

–  uverenje o prebivalištu porodilje

– uverenje o prebivalištu za prvorođeno dete

– izvod iz matične knjige rođenih za prvorođeno dete

– potvrda nadležnog Centra za socijalni rad da se majka neposredno brine o detetu

Ovo pravo može ostvariti i otac prvorođenog deteta koji ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva duže od šest meseci pre rođenja deteta, koji neposredno brine o detetu koje ima prebivalište u Valjevu, a ukoliko je porodilja strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, ili je iz objektivnih razloga sprečena da se brine neposredno o detetu.

Potrebno je podneti sledeće dokaze:

-uverenje o prebivalištu oca prvorođenog deteta,

– uverenje o prebivalištu za prvorođeno dete,

– izvod iz matične knjige rođenih za prvorođeno dete,

– dokaz o državljanstvu porodilje ili izvod iz matične knjige umrlih, ili potvrda nadležnog Centra za socijalni rad da se porodilja ne brine neposredno o detetu, odnosno da je iz objektivnh razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, odnosno da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da porodilja nije lišena rodteljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

O zahtevu za ostvarivanje prava ove olduke u prvom stepenu rešava odeljenje Gradske uprave nadležno za poslove dečje i socijalne zaštite.

Oznake
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!