Вести

Svetski dan hrane obeležen posetom Narodnoj kuhinji

Povodom Svetskog dana hrane koji se obeležava danas, sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević obišla je jedan od punktova Narodne kuhinje na teritoriji opštine Vračar.  

Ona je tom prilikom podsetila da Grad Beograd obezbeđivanjem uslova za  ostvarivanje različitih prava i usluga, definisanih Odlukom o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, pruža mogućnost da lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe može istovremeno biti korisnik više prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite, čime se podiže nivo njegove socijalne sigurnosti.

Upravo ta činjenica, kako je rekla, određuje politiku grada prema sugrađanima kojima je pomoć i podrška potrebna.

Prema njenim rečima, Sekretarijat za socijalnu zaštitu obezbeđuje uslugu pripreme i distribucije obroka socijalno i materijalno ugroženim korisnicima na teritoriji grada.

– Trenutno se obezbeđuje 11.833 hiljade besplatnih obroka za najsiromašnije sugrađane u svih 17 gradskih opština na  53 distributivna punkta narodnih kuhinja, koji su teritorijalno raspoređeni tako da su dostupni i odgovaraju najvećem broju korisnika prava. Na mesečnom nivou iz gradskog budžeta za ovu namenu izdvaja se oko 60 miliona dinara – precizirala je Stanisavljevićeva.

Ona je dodala da Sekretarijat za socijalnu zaštitu kontinuirano prati i kontroliše sanitarno-higijenske uslove objekata – punktova u kojima se vrši raspodela obroka i u saradnji sa gradskim opštinama, kao i putem donacija društveno odgovornih kompanija intenzivira aktivnosti na obnavljanju onih punktova narodnih kuhinja na kojima je ustanovljena potreba.

– U protekle tri godine obnovljena su 24 objekta na kojima se vrši podela besplatnih obroka, otvoreni su novi punktovi u naseljima Boleč, Mislođin i na teritoriji opštine Zemun – istakla je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu.

Korisnici prava na besplatan obrok radnim danima dobijaju topli obrok, dok se četvrtkom i petkom uz topli obrok distribuiraju suvi obroci za subotu i nedelju, takozvani „lanč paketi”. Oni se dele i za dane praznika. Na zahtev Sekretarijata za socijalnu zaštitu, jelovnik sačinjava Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Takođe, ovaj zavod, sa kojim Sekretarijat za socijalnu zaštitu ima zaključen ugovor, vrši redovnu sanitarno-higijensku kontrolu ispravnosti obroka, objekata, opreme i lica angažovanih na pripremi i distribuciji obroka, kao i propisanih nutritivnih vrednosti obroka, minimum dva do tri puta nedeljno.

Pravo na besplatan obrok, u skladu sa gradskom Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite, koriste pojedinici ili porodice koje su ujedno i korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili lica čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 50 odsto minimalne zarade i lica koja su stara i iznemogla i čiji srodnici ne mogu ovu pomoć da im pruže. Takođe, pravo na besplatan obrok imaju i porodice čiji član ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć. Svako lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe može da se obrati Gradskom centru za socijalni rad u kojem će moći da podnese zahtev i ostvari sva svoja prava i usluge u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

https://info24.rs/2018/10/17/svetski-dan-hrane-obelezen-posetom-narodnoj-kuhinji/

Uspon
Back to top button