Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

U PONEDELJAK, 13. FEBRUAR 2023. GODINE U 10 ČASOVA ODRŽAĆE SE TRIDESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Na 30 sednici biće sledeće tačke dnevnog reda :

Sednicu možete pratiti uživo na sledećem linku:

https://youtube.com/live/6TCA0xIydvw?feature=share

1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O JAVNOM ZADUŽIVANJU GRADA
VALJEVA
2. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2023. GODINU-PRVI REBALANS
3. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA
OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
GRADA VALJEVA ZA 2022. GODINU
4. PRETRES PREDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU PRVE IZMENE PLANA
KOMUNALNE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA VALJEVA ZA 2023. GODINU
5. PRETRES PREDLOGA ZAKLJUČKA O ISPRAVCI TEHNIČKIH GREŠAKA
U PLANSKOM DOKUMENTU „IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE
REGULACIJE ZA TURISTIČKI CENTAR DIVČIBARE–TREĆA
IZMENA-„
6. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA „TOPLANA-VALJEVO“ ZA 2023. GODINU
7. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENU I DOPUNU PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALJEVO“ IZ BUDŽETA GRADA
VALJEVA ZA 2023. GODINU
8. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALJEVO ZA 2023. GODINU

9. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA
VALJEVA JKP „VIDRAK“ VALJEVO ZA 2023. GODINU
10.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENI USLUGA
ZOOHIGIJENE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“
VALJEVO
11.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALJEVO
12.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO ZA 2023. GODINU
13.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO IZ BUDŽETA GRADA
VALJEVA ZA 2023. GODINU
14.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA NA
IZGRADNJI, ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA JAVNOG
VODOVODA U 2023. GODINI
15.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
ODLUKU O CENAMA RADOVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I
REKONSTRUKCIJU OBJEKATA JAVNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
JKP „VODOVOD-VALJEVO“
16.PRETRES PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA
BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA
VALJEVA U 2023. GODINI
17.PRETRES PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA
PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SMANJENJE RIZIKA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2023. GODINI
18.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POKRETANJU INICIJATIVE ZA
PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE „ŠABAC“ NA PODRUČJE
GRADA VALJEVA
19.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM – KAT.PARC. BR. 6859/4 KO
VALJEVO

20.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O UREĐENJU NAČINA KORIŠĆENJA
KAT.PARC. BROJ 8632 KO VALJEVO
21.PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
STATUT MATIČNE BIBLIOTEKE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!