Вести

Зграда старе Железничке станице за плаћање дуга буџету Града Ваљева

Пред одборницима Скупштине Града Ваљева сутра ће се наћи предлог одлуке о измирењу обавеза дужника „Слога ХТ“ АД из Ваљева према градском буџету.

Предлаже се да дужник део доспелог дуга према Граду који је већ достигао износ од 71 милион динара измири тако што ће Град преузети зграду старе Железничке станице и других објеката који се налазе у власништву „Слога ХТ“ АД.

Нажалост, овим ће бити измирен само део дуга јер су објекти који се нуде у замену за дуг процењени на око 30 милиона динара.

Понуду дужника „Слога ХТ“ АД разматрало је данас и Градско веће које је предложило одборницима Скупштине Града Ваљева да је прихвате како би се на овај начин наплатио део дуга.

 

Uspon
Back to top button